Dr. Jakus Zoltán Péter
habilitált egyetemi docens
Semmelweis Egyetem ÁOK, Élettani Intézet
kutatócsoport-vezető – Nyirokélettani Kutatócsoport

Postacím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
Levelezési cím: 1444 Budapest Pf: 259
Tel: +36-1-459-1500 x60-429
Email: jakus.zoltan@med.semmelweis-univ.hu

Személyes adatok
Családi állapot: házas, feleség: Dr. Ledó Nóra, nefrológus-belgyógyász; 3 gyermek: Jakus Viola 2009; Jakus Benedek 2011, Jakus Júlia 2014
Egyháztagság: Magyar Református Egyház, Budapest-Árpádföldi Református Egyházközség, presbiter

Tanulmányok
2002 – 2006 Semmelweis Egyetem, Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola
1996 – 2002 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
1992 – 1996 Bajza József Gimnázium, Hatvan

Végzettség, tudományos fokozat
2006: PhD fokozat a Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Molekuláris és Celluláris Élettan programjában
Semmelweis Egyetem, Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola
Minősítés: Summa cum laude
Cím: Integrinek, Fc-receptorok és G-fehérje-kapcsolt receptorok jelátvitelének mechanizmusa neutrofil granulocitákban
(témavezetők: Dr. Mócsai Attila és Dr. Ligeti Erzsébet)

2002: általános orvos
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Minősítés: Summa cum laude
Cím: Tirozin kinázok szerepe a neutrofil granulociták effektor válaszaiban
(témavezető: Dr. Mócsai Attila)

Munkahely
2017 óta egyetemi docens, kutatócsoport-vezető
Semmelweis Egyetem ÁOK, Élettani Intézet

2014-2017 kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus
Semmelweis Egyetem ÁOK, Élettani Intézet
2010-2014 vendégkutató
Department of Medicine, Cardiovascular Institute, University of Pennsylvania, PA, USA (témavezető: Mark L. Kahn MD, professor of medicine)
2008-2010 egyetemi adjunktus
Semmelweis Egyetem ÁOK, Élettani Intézet
2006-2008 egyetemi tanársegéd
Semmelweis Egyetem ÁOK, Élettani Intézet
2002-2006 PhD hallgató
Semmelweis Egyetem ÁOK, Élettani Intézet
1998-2002 diákköri hallgató
Semmelweis Egyetem ÁOK, Élettani Intézet

Tudományos érdeklődés
2010 óta – A szervspecifikus nyirokér fejlődés és működés vizsgálata
2007 óta – Az autoimmun arthritis kialakulásának molekuláris mechanizmusai
1998 óta – A fagocita sejtek jelátviteli mechanizmusai

Elismerések, díjak
2023 Habilitáció a Semmelweis Egyetemen
2023 Merit-díj – Semmelweis Egyetem – elismerés kiemelkedő tudományos munkáért
2022 Bolyai kutatói ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
2022 A Nemzeti Tudósképző Akadémia mentora
2022 meghívott előadó a European Vascular Biology Organization (EVBO) rendezvényén
2021 meghívott előadó a 9th International mRNA Health Conference rendezvényen Berlinben
2021 A Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Reménység díja Kovács Gábor TDK hallgatómnak
2020 Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetés – Semmelweis Egyetem
2016 Merit-díj – Semmelweis Egyetem – elismerés kiemelkedő tudományos munkáért
2014 a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának támogatása
2014 Fiatal kutatói díj a Lymphatic Education & Research Network-től a Nyirokélettani Gordon Konferencián történő részvétel támogatására (USA)
2014 Utazási támogatás a Nyirokélettani Gordon Konferencián történő részvétel támogatására (Biomedical Postdoctoral Programs, University of Pennsylvania)
2011 Junior Prima Príma díj magyar tudomány kategóriában
2009 Bio-Science díj – kiemelkedő publikációért (Magyar Immunológiai Társaság XXXVIII Kongresszusa, Harkány)
2009 Richter publikációs pályadíj
2009 Faculty of 1000 kiemelte a közleményünket biológia kategóriában (Jakus et al., J Exp Med 2009)
2009: a Nature kiadói csoport által üzemeltetett Science-Business eXchange folyóirat beszámolt kutatási eredményeinkről (Jakus et al., J Exp Med 2009)
2009 – Magyar Csillagok elismerés kiemelkedő kutatási tevékenységért a Duna Televízió Mentor műsorában
2008 Backhausz-díj – kiemelkedő prezentáció a Magyar Immunológiai Társaság XXXVII. Vándorgyűlésén klinikai immunológia kategóriában
2008 a Semmelweis Egyetem fiatal kutatóinak kiírt dékáni pályázat elnyerése
Cím: A foszfolipáz Cγ2 szerepének vizsgálata neutrofil granulocitákban és az autoimmun arthritis kialakulásában
2008 Miklós György-díj – kiemelkedő publikációért, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztályának javaslatára
2007-2010 Bolyai kutatói ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia (kiváló végső minősítéssel)
Cím: A foszfolipáz Cγ2 szerepének vizsgálata neutrofil granulocitákban
2007 Fiatal Élettudományi Kutatói díj a Magyar Élettani Társaság LXXI. Vándorgyűlésén
2007 Magyar Élettani Társaság Ifjúsági Díja
2006 „a hét legforróbb cikke”, Nature Signaling Gateway (Mócsai et al., Nat Immunol 2006)
2005 „Veritas et Virtus” Alapítvány Kuratóriuma által meghirdetett pályázaton I. díj (legjobb publikáció Ph.D. hallgatóként)
2004 Sigma-Aldrich díj – kiemelkedő prezentáció a Magyar Immunológiai Társaság XXXIII. Vándorgyűlésén

Tanulmányutak
2010 (36 hónap) Department of Medicine, Cardiovascular Institute, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA
tevékenység, téma: A nyirokérrendszer fejlődésének és funkciójának vizsgálata

2004 (3 hónap) Department of Laboratory Medicine, University of California San Francisco, USA
tevékenység, téma: A neutrofilek jelátviteli folyamatai

2001 (2 hónap) Department of Laboratory Medicine University of California San Francisco, San Francisco, CA, USA
tevékenység, téma: A neutrofilek jelátviteli folyamatai

Tudományos közéleti tevékenység
2023 – Semmelweis Egyetem Szenátus, tag
2019 – Magyar Immunológiai Társaság, Felügyelőbizottsági tag
2019 – European Vascular Biology Organization (EVBO), tag
2013 – North American Vascular Biology Organization (NAVBO), tag
2006 – European Society for Clinical Investigation, tag
2005 – Magyar Immunológiai Társaság, tag
2005 – Magyar Élettani Társaság, tag

Nyelvtudás
magyar (anyanyelv)
angol (tárgyalási szint)
német (alapfok)

Oktatási tevékenység
2014 óta PhD hallgatók munkájának az irányítása a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében
PhD hallgató szakmai felügyelete
PhD-fokozatot szerzett hallgatók:
Bálint László (2020)
Szőke Dániel (2023)

2008 óta részvétel PhD-kurzusok tartásában, 2016-tól pedig kurzusvezetőként
2016 óta: “Transzgénikus technológiák az orvosbiológiai kutatásban” c. PhD-kurzus megosztott vezetője
2020 óta: “Technology transfer in molecular medicine” c. PhD-kurzus vezetője

2002 óta Tudományos Diákkörös hallgatók munkájának irányítása témavezetőként a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében

2007 óta az Orvosi Élettan tantárgy előadója a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében
2002 óta az Orvosi Élettan tantárgy oktatója a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében

Tudományos ismeretterjesztő tevékenység
2016 óta kb. 7 db ismeretterjesztő előadás (gimnáziumok, egyéb)

Eddig összesen 24 tudományos diákköri hallgatóm volt, akik az évek alatt 41 db előadást tartottak a Tudományos Diákköri konferenciákon (egyetemi és országos), és az alábbi díjakat nyerték el:

Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencia
I. díj: 10 db
II. díj: 9 db
III. díj: 8 db

Országos Tudományos Diákköri Konferencia
I. díj: 2 db
II. díj: 1 db
III. díj: 1 db
Különdíj: 2 db

Korányi Frigyes Tudományos Fórum
II. díj: 3 db
III. díj: 1 db
MIT különdíj: 2 db

Tudománymetriai adatok (2023.12.30.)
Összesített impakt faktor: 376
Összes hivatkozás száma: 2322
Hirsch-index: 22

Tudományos közlemények bírálója
Blood
Journal of Immunology
Journal of Leukocyte Biology
Immunology Letters
FEBS Open Bio
Frontiers in Immunology
Science Signaling
Molecular Immunology
JOVE
Development, Growth & Differentiation
Journal of Inflammation Research
Nature Nanotechnology
Lymphatic Research and Biology
International Journal of Molecular Sciences
Pharmaceutics
Biology
Journal of Clinical Investigation

Kutatási pályázatok bírálója
National Scientific Research Fund (OTKA; Hungary)
Reumafonds (Dutch Arthritis Foundation)
NKFIH

Részletes publikációs lista:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000650