Pszichológus végzettségű vagyok, fő érdeklődési területem a differenciálpszichológia, az emberi különbségek tudománya. Az emberi különbségek közül különösen érdekel az intelligencia, a különbségek biológiai mutatói közül pedig az alvás. 

Alvásunk szinte ujjlenyomatszerűen ránk  jellemző, különböző éjszakákon nagyon hasonlóan alszunk, akár az alvás szerkezetét (makrostruktúrát), akár az alvó agyból elvezethető elektromos aktivitást (mikrostruktúrát) tekintjük. De ez a hasonlóság nem tökéletes, természetesen vannak különbségek az egyes éjszakáink között. Két, egymást kiegészítő fő kutatási projektem mind a hasonlóságok, mind a különbségeik okait feltárja.

Az első projekt nagy, szabadon hozzáférhető alvási EEG-adatbázisok és tanuló algoritmusok segítségével, hipotézismentesen keresi vonásszerű tulajdonságok (elsősorban betegség-fenotípusok) alvási EEG-mintázatait az úgynevezett EEGWAS (EEG-wide association study, teljes-EEG asszociációs vizsgálat) eljárás keretében. Különösen érdekes, az egyes EEG-mintázatok egyes tulajdonságokra specifikusak vagy általánosak-e – például vannak-e olyan EEG-elváltozások, amik szinte minden betegséggel és akár a normál öregedéssel is összefüggenek, vagy az elváltozások minden betegségben mások.

A második projektben egészséges önkéntesek egy hétig alszanak egy mobil EEG-készülékkel otthonukban, és naplózzák minden napjukat és éjszakájukat, feljegyezve például az őket ért eseményeket, az alvásuk minőségét vagy az álmaikat. Ennek a projektnek az a célja, hogy feltárja, önmagához képest mennyire és hogyan alszik (egy műszeres mérés vagy saját véleménye alapján) másképpen az, aki az elalvás előtt készült naplója alapján egy adott napon például erős érzelmeket élt át, bizonyos tevékenységeket végzett vagy akár adott ételeket evett. Kicsit meglepő módon, elsősorban az otthon használható EEG-technológia hiányosságai miatt, eddig nem készült ebben a témában ennyire átfogó vizsgálat, pedig akár terápiás jelentősége is lehetne annak, hogy azonosítsuk azokat a napi eseményeket amik után tényleg bizonyítottan javul vagy romlik az alvás.

Laborunk kutatási területének megfelelően sokat foglalkozom alvási EEG-oszcillációk leírásával is, sokszor nagyon ritka invazív (emberi agyba beültetett elektródákról elvezetett) EEG-felvételek segítségével. Foglalkozom intelligenciakutatással is. Az intelligencia az egyik olyan emberi tulajdonság, aminek EEG-mutatóit keresem, illetve magyar nyelvű ismeretterjesztő munkát végzek ezzel a kiemelkedő társadalmi jelentőségű kutatási területtel kapcsolatban. Általában szívesen foglalkozom a szűk kutatási területem kívül eső, érdekes és provokatív témákkal.

Személyes filozófiámban nagyon fontosnak tartom, hogy statisztikai trükkökkel létrehozott, érdekes, de hamis sztorik helyett megfelelő számszerű módszerekkel alátámasztott, megismételhető, egymásra épülő eredményeket publikáljunk, akkor is, ha ezek nem azonnal forradalmasítják a területet, amit kutatunk. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy az emberrel foglalkozó tudományok – elsősorban a pszichológia – szintén minél több tézisüket építsék ilyen számszerű módszerekkel létrehozott, megbízható eredményekre introspekció és verbális érvek helyett.