1990-ben végeztem a Semmelweis Egyetem általános orvosi karán, 1993 óta vagyok az I.sz Patológiai Intézet munkatársa; 1997-2002 között tanársegédi, 2002-től 2015-ig adjunktusi, 2015-től docensi beosztásban. 1990 és 1993 között ösztöndijasként három évet töltöttem Denverben a National Jewish Intézetben, ahol immunológiai alapkutatással foglalkoztam, humán T-lymphocytákon a sejtciklus szabályozás fő ellenőrzési pontjain működő molekuláris mechanizmusokat tanulmányoztam. Az itt született tudományos eredményeim alapján 1996-ban védtem meg kandidátusi disszertációmat.

Az I.sz Patológiai Intézetben 1993-tól prof. Schaff Zsuzsa kutatócsoportjában tevékenykedtem, a májsejtek regenerációját és malignus átalakulásának körülményeit vizsgáltuk. 2001-ben mind diagnosztikai, mind kutatási munkámat a hematopatológia területén folytattam. Prof Matolcsy András vezetésével komplex hematopatológiai diagnosztikai centrumot építettünk ki cytogenetikai, áramlás citometriai és molekuláris diagnosztikával kiegészítve, amely jelenleg országos konzultációs centrumként működik. Kutatási munkám során az alacsony mailgnitású B-sejtes lymphomák transzformációjáért felelős molekuláris mechanizmusokkal foglalkoztam. Szoros kapcsolatot ápolunk a SE Bőrklinikán működő malignus lymphoma csoporttal, így munkatársaimmal számos, a 2008-as WHO klasszifikációban provizórikus entitásként szereplő T-sejtes cutan lymphoma kliniko-patológiai jellemzőit sikerült pontosabban meghatározni. Az oktatás területén a magyar és angol nyelvű graduális képzés mellett részt veszek a patológusok és hematológusok posztgarduális képzésében.

Szabadidőmben négy gyermek nevelése mellett, ha kikapcsolódásra van szükségem, a Hármas-határhegy ösvényeit taposom, vagy hajnali úszóedzés alatt én is csobbanok egyet.