Kutatómunkámat a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében tudományos diákkörösként kezdtem a Fagocita Élettani Munkacsoportban. Gyógyszerészi diplomám megszerzése után PhD hallgatóként folytatattam a munkámat. Érdeklődésem középpontjában a neutrofil granulocitákból származó extracelluláris vezikulák állnak.

Az intézet oktatási tevékenységében is részt veszek, általános orvos és fogorvostan hallgatók gyakorlati oktatásában magyar és angol nyelven, illetve TDK hallgatók munkáját koordinálom.