Egyetemi tanulmányaim során csatlakoztam Kopper László munkacsoportjához, a Patológia Intézetben zajló tudományos kutatásokhoz. Onkológiai témakörben előbb a lymphomák anti-apoptotikus mechanizmusaival és ebben a jelátviteli útvonalak szabályozási zavaraival foglalkoztam, majd ezt követően különböző daganatsejtek TGFb- illetve terápia rezisztenciáját és ennek hátterében az mTOR kináz aktivitás zavarának jelátviteli hatásait kezdtem kutatni.

Fő érdeklődési területem a daganatok mTOR aktivitás változásának, illetve jelátviteli hátterének és tumorbiológiai jelentőségének vizsgálata; ezen belül a két különböző mTOR komplex tumorsejtek metabolikus alkalmazkodását befolyásoló hatásainak vizsgálata. Munkacsoportom és az Intézet szövettenyésztő laboratóriumának irányítása mellett az oktatásban is szerepet vállalok, a patológia intézetben elsősorban TDK és PhD hallgatók tudományos munkáját segítem.