A pápai Petőfi Sándor gimnáziumban érettségiztem 2002-ben, majd tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán folytattam, ahol 2008-ban szereztem orvosi diplomát.

2006-2008-ig Dr. Matolcsy András témavezetésével végeztem tudományos diákköri munkát a I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben. Munkám során részt vettem a myeloproliferativ neoplasiák betegségcsoportra jellemző JAK2 mutáció kimutatásának diagnosztikus beállításában, majd ezt követően a chronicus myeloid leukemiaban specifikus gyógyszer rezisztenciát eredményező mutációk vizsgálatában.

2014-ben PhD fokozatot szereztem Dr. Matolcsy András témavezetésével. Munkám során a follicularis lymphoma csontvelői terjedését vizsgáltam a reaktív mikrokörnyezet sejtösszetétele függvényében. Dr. Krenács Tibor munkacsoportjával a follicularis lymphomában a tumorsejtek és a környezeti sejtek közötti sejt-sejt kapcsolatokat vizsgáltuk, valamint Dr. Szepesi Ágotával a reaktív mikrokörnyezet sejtösszetételének túlélést befolyásoló hatását vizsgáltuk primer csont diffúz nagy B-sejtes lymphomában.

2011 szeptembertől 2015. novemberig patológus rezidens voltam az I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben.

2015 novemberében patológus szakvizsgát tettem. Munkám során részt veszek a hematopatológiai és neuropatológiai szövettani diagnosztikában, továbbá a magyar, angol, illetve német nyelvű graduális és postgraduális oktatásban, valamint tudományos diákkori hallgatók vezetésében.