Dr. Rácz Gergely 1971. október 16-án született Budapesten.

1978-1986-ig az Ady Endre Általános Iskolába járt, majd 1989-1990-ig középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban folytatta.

1990-1992 között a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tartósító és Élelmiszeripari Karán hallgató. 1991-ben felvételt nyer a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Általános orvosi diplomáját itt 1998-ban szerzi meg cum laude minősítéssel. Medikusként számos külföldi tanulmányúton jár, többek között Angliában, Olaszországban és Mexikóban.

1999-2001 a Semmelweis Egyetem Egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzési programjában hallgató és kap szakoklevelet, majd 2014-ben eleget tesz az Egészségügyi menedzser mesterképzés bolognai rendszer szerinti MSc (Master of Science) követelményeknek. Diplomamunkáját 2001-ben telepatológiából, 2014-ben  a patológiai logisztika modernizációjából írja.

A Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetével 1994 óta van szoros kapcsolatban.  1994-től 1998-ig itt díjas demonstrátor és tudományos diákköri tevékenységet folytat. Kutatómunkáját Szende Béla professzor apoptosis munkacsoportjában kezdi, dr. Szegedi Zsolt irányítása alatt. Témája a neurodegeneratív megbetegedések programozott sejthalál szemléletű állatkísérletes modellezése, melyből 1998-ban a TDK konferencián II. helyezést ért el.

1998-2001 között a SE Doktori Iskola levelező hallgatója, egyúttal a SE I.sz. Patológia és SE Közegészségtani Intézet közös INCO-Copernicus projectjében PhD hallgató. Ekkor kezd el foglalkozni a víztisztítási reakciómelléktermékek potenciális mutagén, genotoxicus és karcinogén hatásának vizsgálatával.

2015-ban a fenti kutatási témából PhD fokozatot szerez, summa cum laude minősítéssel.

Ezzel párhuzamosan 2000-2005 között a Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében egyetemi gyakornok, 2005-ben szakvizsgát tesz kórbonctan- és kórszövettanból, majd kinevezik egyetemi tanársegédnek. Ez idő alatt folyamatosan részt vesz a graduális orvos és fogorvos képzésben, oktatásban. Rendszeresen tart bonctermi és szövettani gyakorlatokat magyar és angol nyelven az Általános- és Fogorvos tudományi Karon, valamint tantermi előadást a Fogorvos Tudományi karon magyar és angol nyelven.

2004-től látja el az Intézetben a tanulmányi felelősi feladatokat, valamint 2007-től az Intézet bonctermi és tetemtároló részlegének vezető szakorvosa, itt a rezidensek és a boncmesterek szakmai felügyelője.

Az összegyűlt tapasztalatok alapján 2014-ben átírja az OKJ-és boncmester képzés kompetencia kritériumait a GYEMSZI felkérésére. Jelenleg e szabályozás alapján folyik a boncmester képzés Magyarországon.

Eredményes, példamutató oktatási tevékenysége elismeréseként 2007-ben egészségügyi miniszteri dicséretben részesült, szakmai munkájáért 2011-ben rektori dicséret kitüntetést kapott.