Dr. Pilling János

pszichiáter, egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének oktatási igazgatóhelyettese.

Szerkesztője és szerzője 17 könyvnek (köztük 11 tankönyvnek), 52 könyvfejezetnek és 39 tanulmánynak.

Két orvosi tudományágban is (orvosi kommunikáció, szexuális medicina) a hazai orvosképzés első egyetemi tankönyveinek szerzője/szerkesztője. Orvosi kommunikáció könyve magyar, angol és német nyelven is az orvosképzés kötelező egyetemi tankönyve.

25 éve oktat orvosi kommunikációt orvostanhallgatóknak, rezidenseknek és szakorvosoknak. Főbb érdeklődési területei: az orvos-beteg együttműködés javítása, az életmódváltás elősegítése, kockázati kommunikáció, rossz hírek közlése, kapcsolat indulatos páciensekkel, orvosi hibák és tévedések kommunikációja, funkcionális panaszok kezelése.

Korábban különböző tanatológiai témakörök szakértőjeként vált ismertté. Orvostanhallgatóként a halálközeli élmények (a klinikai halálból visszatért emberek tapasztalatainak) kutatásával foglalkozott. Később a haldokló betegeket gondozó és hozzátartozóikat segítő Magyar Hospice Alapítvány orvosaként dolgozott, majd megszervezőjévé vált a hazai hospice szervezetek együttműködését támogató Magyar Hospice Egyesületnek. Alapítója és 10 éven át elnöke volt a gyászolókat segítő Napfogyatkozás Egyesületnek.

Alapítója, szerkesztője volt több szakmai folyóiratnak (Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Kharón, Hospice Hírek).

Pszichiáterként a Magatartástudományi Intézet pszichoszomatikus ambulanciáján dolgozik. A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja, a Magyar Szexuális Medicina Társaság elnöke