Dr. Pápay Judit

oktató, egyeteni docens

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Bemutatkozás

Az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézethez negyedéves orvostanhallgató koromtól fűz szakmai kapcsolat. Ekkor kezdtem tudományos diákköri munkát a Dr. Jeney András professzor úr által vezetett Biokémiai Laboratóriumban.

Az egyetem elvégzése után első munkahelyem is a fenti intézmény lett és maradt a mai napig. A rutin patológiai diagnosztikai tevékenység mellett kezdettől fogva részt vettem a hallgatók oktatásában, előbb csak magyarul, majd angolul is.

1992-ben lehetőségem nyílt ösztöndíjasként Svájcban, a Zürichi Egyetem Patológiai Intézetének Molekuláris Patológiai Osztályán több mint két évet eltölteni, Dr. Jürgen Roth vezetése alatt. A vizsgálat tárgya ismét a tüdőrák volt: kissejtes tüdőcarcinoma sejtfelszíni markereinek jellemzésében vettem részt.

Hazatérésem után néhány évvel kezdtem el a hisztológiai diagnosztika mellett citológiával is foglalkozni. Kezdetben a SE Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján folytattam ambuláns aspirációs citológiai rendelést, majd később a Patológiai Intézetben, Dr. Sápi Zoltán professzor vezetésével.

2001-ben intézetünk szakmai profilja pulmonológiai anyagokkal bővült, a törökbálinti Tüdőgyógyintézet, majd 2008-tól a Pulmonológiai Klinika betegeinek szövettani és citológiai mintáival. Nem csupán a patológiai vonatkozások érdekeltek, de a rendkívül képzett pulmonológus kollégák munkája is közelebb került hozzám. Mindez igazi klinikopatológiai tevékenységgé vált számomra. Az utóbbi években a tüdőtranszplantált betegek kontroll biopsziás mintáinak értékelése is intézetünkben  történik.

„A tüdőrák progressziójában szerepet játszó tényezők” címmel írt értekezésemet 2009-ben védtem meg a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában.

Szakmai tevékenységem fontos pontja volt a Mayo Klinikán (Jacksonville) 2015. januárjában eltöltött egy hónapos tanulmányút, ahol A Dr. Khoór András vezette patológiai osztályon az interstíciális tüdőbetegségek témakörével foglalkozhattam.

2015. július elseje óta egyetemi docensi munkakörben dolgozom.