Az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézethez negyedéves orvostanhallgató koromtól fűz szakmai kapcsolat. Ekkor kezdtem tudományos diákköri munkát a Dr. Jeney András professzor úr által vezetett Biokémiai Laboratóriumban.

Az egyetem elvégzése után első munkahelyem is a fenti intézmény lett és maradt a mai napig. A rutin patológiai diagnosztikai tevékenység mellett kezdettől fogva részt vettem a hallgatók oktatásában, előbb csak magyarul, majd angolul is.

1992-ben lehetőségem nyílt ösztöndíjasként Svájcban, a Zürichi Egyetem Patológiai Intézetének Molekuláris Patológiai Osztályán több mint két évet eltölteni, Dr. Jürgen Roth vezetése alatt. A vizsgálat tárgya ismét a tüdőrák volt: kissejtes tüdőcarcinoma sejtfelszíni markereinek jellemzésében vettem részt.

Hazatérésem után néhány évvel kezdtem el a hisztológiai diagnosztika mellett citológiával is foglalkozni. Kezdetben a SE Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján folytattam ambuláns aspirációs citológiai rendelést, majd később a Patológiai Intézetben, Dr. Sápi Zoltán professzor vezetésével.

2001-ben intézetünk szakmai profilja pulmonológiai anyagokkal bővült, a törökbálinti Tüdőgyógyintézet, majd 2008-tól a Pulmonológiai Klinika betegeinek szövettani és citológiai mintáival. Nem csupán a patológiai vonatkozások érdekeltek, de a rendkívül képzett pulmonológus kollégák munkája is közelebb került hozzám. Mindez igazi klinikopatológiai tevékenységgé vált számomra. Az utóbbi években a tüdőtranszplantált betegek kontroll biopsziás mintáinak értékelése is intézetünkben  történik.

„A tüdőrák progressziójában szerepet játszó tényezők” címmel írt értekezésemet 2009-ben védtem meg a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában.

Szakmai tevékenységem fontos pontja volt a Mayo Klinikán (Jacksonville) 2015. januárjában eltöltött egy hónapos tanulmányút, ahol A Dr. Khoór András vezette patológiai osztályon az interstíciális tüdőbetegségek témakörével foglalkozhattam.

2015. július elseje óta egyetemi docensi munkakörben dolgozom.