Dr. Őrfi László

dékánhelyettes, egyetemi docens

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet