Az orvosi pályát példaképem, Édesapám, Dr. Németh György onkológus professzor javaslatára választottam.

1988-óta dolgozom a Semmelweis Egyetemen, jelenleg egyetemi docensként. 2016. április 10.-én tanszékvezetői megbízást kaptam. 2013-óta a Fogorvosudományi Kar dékánhelyettese vagyok.

Szakvizsgát szereztem Fog- és Szájbetegségekből, Szájsebészetből, Klinikai Onkológiából, Arc- Állcsont- Szájsebészetből.
2000-ben, a skóciai Edinburgh-ban európai szakvizsgát tettem (EBOMFS).
PhD fokozatomat 2006-ban, a habilitációt 2013-ban abszolváltam.
1996-óta főtitikára, 2012-óta elnöke vagyok a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaságnak.
2009-óta én képviselem Hazánkat Brüsszelben az UEMS ülésein (Board and Section representative).

Fő szakterületem az Arc- Állcsont- Szájsebészet, ezen belül elsősorban az onkológia.

Főbb, tudományos érdeklődési területeim:
Rosszindulatú szájüregi daganatok kezelésekor jelentős prognosztikus és prediktív faktorok.
Fiatal betegek rosszindulatú szájüregi daganatainak etiológiai, prognosztikai faktorai (HPV).
A szájüregi daganatok etiológiájának népegészségügyi vonatkozásai.

Magyar, angol és német nyelven oktatom, vizsgáztatom, a záróvizsga-bizottság tagjaként államvizsgáztatom Egyetemünk hallgatóit.

Megtisztelőnek tartom, hogy klinikai munkám és oktatói tevékenységem során elnyertem a Semmelweis Egyetem ” Kiváló oktatói” és “Kiváló dolgozója” elismeréseket.

2016-ban az Arc- Állcsont- Szájsebészeti Grémium elnökének kértek fel.

2017-óta elnöke vagyok az Arc-Állcsont-Szájsebészeti Szakmai Kollégium Tanácsának