Kaposváron születtem 1958-ban, vidéki több generációs értelmiségi családban. Édesapám gyógyszerész, a többi ősöm orvosok, gyógyszerészek, gimnáziumi tanárok és református lelkészek voltak.A kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségiztem 1977-ben, majd ugyanezen évben felvettek a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára. II. éves koromtól kezdtem diákkörösként dolgozni Kelényi Gábor professzor irányításával a Patológiai Intézetben. Kelényi Gábor szerettette meg velem a hematopatológiát és ez azóta is kísér.

Az orvosi diploma megszerzését követően a Pécsi Orvostudományi Egyetem Patológiai Intézetében kaptam egyetemi gyakornoki állást és dolgoztam 18 évet tanítómesterem, Kelényi Gábor professzor vezetésével. Izgalmas évek voltak, hiszen itt tanultam meg a leukémiák és lymphomák diagnosztikáját és itt váltam szenvedélyes oktatóvá Romhányi György professzor szellemi hagyatékán.

Az életem újabb és meghatározó periódusa 1991-ben kezdődött, amikor egy Soros ösztöndíj a New York-i Columbia egyetemre vetett. Ez volt a lymphoma kutatás fellegvára. Kihívás volt megállni helyemet kutatóként az élmezőnyben és megismerni az „Új világ” titkait. Itt kezdtem el kutatni a lymphoma progresszió mechanizmusát, amit ma is teszek. Legnagyobb eredményem a lymphoma progresszió klonális eredetének és fejlődésének leírása volt, ebből Blood és néhány más rangos folyóiratban megjelenő közlemény született.

1995-ben érkeztem vissza a pécsi patológiára, ahonnan 2001-ben a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetéhez csatlakoztam, ahol néhány év alatt felépítettünk egy modern, új koncepciókon alapuló hematopatológiát, ami mára az ország 2/3-ának szolgáltat onkohematológiai diagnosztikát. A tudomány területén is sokat haladtunk: ekkor írtuk le a follicularis lymphoma terjedésének új módozatát és a transzformációhoz vezető genetikai instabilitás egy formáját. A munkacsoporthoz további kiváló hallgatók kapcsolódtak, akik később munkatársak lettek.

2006 óta Tanszékvezetőként irányítom az Intézetet. Ebben az időszakban megújult az Intézet valamennyi laboratóriuma, bevezetésre került a digitális patológia, valamint új diagnosztikus profilok indultak munkatársaim vezetésével.