Kutatóként az Élettani Intézet Fagocita Élettani Kutatócsoportjában a neutrofil granulocita eredetű extracelluláris vezikulákat (EV) vizsgálom. Az EV-k világa az elmúlt évtizedben vált biológiai kutatás “forró” témájává és együttműködő partnereink problémafelvetésének köszönhetően korán bekapcsolódtunk kutatásukba. Jelenleg az EV-k keletkezésének jelátvitelét, és antibakteriális hatásuk mibenlétét vizsgáljuk.

Az EV antibakteriális hatásának vizsgálatából nőtte ki magát a klinikai diagnosztika fejlesztését célzó projektünk. Az általunk eddig antibakteriális hatás mérésére használt eljárás korlátozta a vizsgálható minták számát, ezért kigondoltunk egy áramlási citométeren alapuló technikát, amely gyorsan, akár nagy mintaszám esetében is lehetővé teszi az antibakteriális hatás mérését. Kezdeti eredményeink olyan biztatóak voltak , hogy elkészítettük a módszert antibiotikumra optimalizált változatát, amelyet egyes baktériumok rezisztencia profiljának megállapítására lehet használni. A mindennapi gyógyításban használt antibiogram meghatározáshoz képest lényegesen gyorsabban ad eredményt. A többi gyors antibiogram meghatározó eljáráshoz képest előnye, hogy alacsony a költségigénye és elve ugyanazon a minimális gátló koncentráció (MIC) meghatározásán alapul, mint a hagyományos évtizedek óta használt mikrobiológiai eljárások.

 

TEDxDanubia 2016

TEDxDanubia 2016

Orvosként a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház II. Belgyógyászatán dolgozom szakorvosként. Érdeklődési területeim: kardiológia, pacemakerek

 

Karrier-tanácsadóként azért küzdök, hogy a tudatos karrierfejlesztés kultúrája terjedjen a Magyarországon tanult vagy dolgozó egészségügyi diplomások körben.

 

Motivációmat meghatározó gondolatok:

Ady: “Az Élet él és élni akar” – újra és újra rácsodálkozom a biológia megoldásainak ötletességére

Hiszem, hogy az alapkutatás klinikai irányultságú, a klinikai kutatás alapkutatás igényességű kell legyen. A legjobb, ha együttműködés van köztük.

Hiszem, hogy mind a kutatást, mind a gyógyítást közérthetővé kell tenni, közelebb kell hozni a nem szakemberekhez.

A magyar orvostudomány fejlődése egyéni sikertörténetektől függ, ehhez viszont a mindenkiben ott rejlő tehetségeket fel kell ismerni, ki kell használni. Ebben az ambíció és karrierfejlesztés segíthet – mindkettő terén még gyengén állunk.