Az I.sz Patológiai Intézetben  a Molekuláris Patológiai Laboratórium, mint Biokémiai Laboratórium, működése több mint 50 éves hagyományra tekint vissza. Első vezetője  a Kossuth díjas biokémikus Banga Ilona volt, majd az itt folyó kutatásokat Jeney András professzor vezette több mint 30 éven át. Ebben a laboratóriumban, melyet most én irányítok, ismerkedtem meg kezdő orvosként a daganatkutatással, és kerültem hosszú, eredményes kapcsolatba az extracelluláris mátrix és ezen belül a proteoglikánok izgalmas világával.

 

A molekuláris biológia alapjait két éves filadelfiai tanulmányutam során ismertem meg és ez tette lehetővé, hogy amerikai főnököm, dr Renato Iozzo professzor révén közelebbi kapcsolatba kerüljek a proteoglikán kutatás nemzetközi képviselőivel. Visszatérve az Egyesült Államokból intézetünkben sikeresen meghonosítottam a molekuláris biológiai technikákat, melyek a 90-es években a proteoglikán kutatásokat szolgálták. Célunk annak tisztázása volt, milyen szerepet játszanak ezek a molekulák a májfibrózis és májrák kialakulásában, valamint progressziójában.  Kutatásaimban komoly segítséget kaptam Jeney András és Schaff Zsuzsanna professzoroktól, a professzor asszony munkacsoportjával több évtizeden átnyúló gyümölcsöző kapcsolat jött létre.

 

A TDK és a PhD képzés megindítása lehetőséget adott fiatal tehetségek bevonására a kutató munkába. TDK majd PhD hallgató diákom Dudás József Pro Sciencia díjat kapott, és az egyetemen az elsők között nyert fokozatot munkacsoportunk akkori tagja Gallai Mónika PhD hallgató. Doktori fokozatott szerzett 10 PhD hallgatóm közül Dr Baghy Kornélia és Dr Hollósi Péter továbbra is a munkacsoport tagja. Baghy Kornélia kutatásaival már nemzetközi elismertséget vívott ki. 2012 óta vezetem egyetemünk Patológiai Doktori Iskoláját.

 

A 2000-es évek második felében egyre több igény jelentkezett a molekuláris technikák diagnosztikába történő bevezetésére.  Az igénynek megfelelendő a kutatási feladatok ellátása mellett a laboratórium egy részét diagnosztikus tevékenységek ellátására szerveztük át. 2008 óta laboratóriumunk egyike Magyarország  5 molekuláris diagnosztikai centrumának, ahol szolid tumorok génmutációinak kimutatását végezzük.  A vizsgálatok nagy része a célzott biológiai kezelésekhez megkívánt  RAS, EGFR ,BRaf ALK mutációkat határozza meg. Emellett rutinszerűen történik gyermek szervtranszplantált betegek EBV kópiaszámának monitorozása és CMV meghatározás. A laboratóriumunk egyike a BRCA1,2 géneket szekvenáló egységeknek. A 2016-os év felkészülés az új generációs szekvenálás széleskörű bevezetésére.

 

Kutatási tevékenységünk központjában változatlanul a tumor-stróma interakció áll, molekuláris targeteink palattája némiképp kibővült, az elmúlt néhány évben a tumor és tumor asszociált fibroblasztok viszonyát tanulmányozzuk, ahol a proteoglikánok természetesen központi szerepet játszanak. A laboratórium metodikai palettája felöleli a humán minták immunhisztokémiai vizsgálatát, sejttenyészeti munkákat, immuncitokémiát, klónozást expressziós vektorokba, géncsendesítést, mRNS expresszió és DNS metiláció vizsgálatát, Western blot analízist, és ELISA-t, állatkísérleti munkákat, DNS szekvenálást, pyroszekvenálást, új generációs szekvenálást.

 

Munkacsoportunkban jelenleg 2 biológus és 1 gyógyszerész doktor, 1 fokozatszerző biológus, 1 analitikus, 1 labortóriumi asszisztens és 4 PhD hallgató dolgozik.