Dr. Kiss Richárd Orvosi diplomáját 2016-ban szerezte meg a Semmelweis Egyetemen.

Már egyetemi évei kezdetén érdeklődése középpontjában az oktatás és a kutatás világa állt. Harmadéves hallgatóként a Humánélettani Intézetben, negyed- és ötödéves hallgatóként pedig az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben végzett demonstrátori munkát, ott korábbi gyakorlatvezetője, Dr. Mózes Réka felügyelete mellett.

Tudományos Diákköri munkáját harmadévesként, Dr. Bödör Csaba témavezetése mellet kezdte meg. A későbbiekben megalakult MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport tagjaként a krónikus myeloid leukémia molekuláris monitorozásával foglalkozott. Munkáját a Semmelweis Egyetem TDK Konferenciáján, és az OTDK Konferencián egyaránt első díjjal
jutalmazták.

Általános orvosi tanulmányainak befejeztét követően munkáját PhD hallgatóként,
a már említett kutatócsoport tagjaként folytatta. Témavezetői Dr. Bödör Csaba és Dr. Alpár Donát. Fő kutatási területe ekkoriban az onkohematológiai kórképek kópiaszám eltéréseinek MLPA vizsgálata volt. Kutatói pályája mellett aktív tagja volt az Intézet rutin molekuláris diagnosztikai munkájának, számos alkalommal vett részt betegoktatásban, adott elő a Kutatók Éjszakája program keretében,
valamint előadásokat tartott különböző betegcsoportokban.

Munkacsoportban töltött évei alatt számos alkalommal járt külföldi tanulmányi úton, többek között megfordult Taiwanon, Lengyelországban és Leidenben is.

Hivatását az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben folytatja patológus
rezidensként 2019 szeptembere óta.