Dr. Gál Anikó

tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

Curriculum vitae

Név: Dr. Gál Anikó, MSc, PhD

Beosztás: tudományos munkatárs

Képzések, minősítések:

 • 2004: Biológus diploma, Budapest (ELTE)
 • 2004: Biológia – környezettan tanári diploma, Budapest (ELTE)
 • 2004: Molekuláris biológia – genetika szakirányú képzés, Budapest (ELTE)
 • 2009: Ph.D. fokozat szerzése genetika, neurobiológia tárgykörből, Budapest (SE)
 • 2011: klinikai biokémia szakvizsga, Budapest
 • 2013: molekuláris biológiai diagnosztikus szakvizsga, Budapest

 

Munkahelyek:   

 • 2004-2007: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
 • 2008 – 2012: Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika
 • 2012 –          : Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

 

Beosztások:

 • 2004-2007:  biológus  (OPNI)
 • 2008 – 2012: biológus (Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika)
 • 2012 –                    : tudományos munkatárs

 

Diagnosztikai munka:

 • Molekuláris biológiai, genetikai és in vitro diagnosztikai feladatok

 

Tudományos munka

 • Mitokondriális diszfunkció vizsgálata mitokondriális betegségekben
 • Genetikai epidemiológiai vizsgálatok különböző neurológiai kórképekben
 • Farmakogenomikai vizsgálatok
 • Új mutációk keresése mitokondriális betegségekben és herediter neuropathiákban
 • Neurológiai betegségek hátterében álló új gének és mutációk keresése új generációs szekvenálással

 

Scientometriás adatok:

 • Közlemények száma:  34
 • In extenso közlemények impakt faktora: 54.844
 • Idézettség: 111 (független: 90)
 • Hirsch index: 6
 • Előadás: kb. 90

 

Elnyert ösztöndíjak, díjak:

 • 2005-2008:  Államilag támogatott PhD ösztöndíj
 • 2006: Pro Traditione et Evolutione Alapítvány díja
 • 2013: Kutatócsere program (Padovai Egyetem, Olaszország)
 • 2014: Rektori dicséret (Semmelweis Egyetem
 • 2014-2015: HAESF Senior Leaders and Scholars Fellowship program (Thomas Jefferson Egyetem, Philadelphia, PA, USA)
 • 2014: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

 

Elnyert kutatási pályázatok

Témavezetőként: 1
Társkutatóként: 7

Témavezetőként:

 1. Pályázat kiírója: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt

Pályázat címe: Perifériás Benzodiazepin Receptor (PBR) és specifikus ligandjának a vinpocetin hatásának vizsgálata a mitokondriális diszfunkcióra

Pályázat típusa: Richter Témapályázat Éve: 2008-2010 Elnyert összeg: 16 M Ft

Elnyert kutatási pályázatok – társpályázóként:

1. Pályázat kiírója: Richter Gedeon NyRt
Pályázat címe: Thrombocyta membrán glikoprotein receptor polimorfizmus hatás vizsgálata ischaemiás stroke szindrómában ill. annak szinergisztikus hatása egyéb genetikai és környezeti rizikótényezőkkel
Pályázat típusa: Richter Gedeon NyRt, Centenáriumi Alapítvány kutatási pályázat Éve: 2006-2007 Elnyert összeg: 1,8 M Ft

2. Pályázat kiírója: NKTH
Pályázat címe: Biobankon alapuló biomarker felfedezés és molekuláris mechanizmus kutatás az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében
Pályázat típusa: Nemzeti Technológiai Program Éve: 2008 Elnyert összeg: 840 M Ft

3. Pályázat kiírója: OTKA-NKTH
Pályázat címe: Agyi plaszticitást fokozó NFkB/GAP-43 mechanizmusának vizsgálata. A GAP-43 expressziót fokozó d-deprenyl hatáselemzése ischaemiat követően, betegeken
Pályázat típusa: OTKA-NKTH pályázat, azonosító: K 69240  Éve: 2008-2012 Elnyert összeg: 20 M Ft

4. Pályázat kiírója: European Comission
Pályázat címe: Mendelian Forms of Parkinson’s Disease
Pályázat típusa: FP7 Éve: 2009 Elnyert összeg: 5.8 M EUR

5. Pályázat kiírója: NKTH
Pályázat címe: Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen
Pályázat típusa: Kutatóegyetemi pályázat Éve: 2010-2012 Elnyert összeg: 2.862.188.648 Ft

6. Pályázat kiírója: NKTH
Pályázat címe: Genomikai biomarkerek kutatása a neurológiai
Pályázat típusa: Baross Műszerpályázat Éve: 2010 Elnyert összeg: 35,6 MFt

7. Pályázat kiírója: NKTH
Pályázat címe: Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen
Pályázat típusa: Kutatóegyetemi pályázat Éve: 2010-2012 Elnyert összeg: 2.862.188.648 Ft

8. Pályázat kiírója: Nemzeti Agykutatási Program- KTIA_13_NAP-A-III/6. Kutatási és Technológiai Innovációs  Alap
Pályázat címe: Ingegrált genomikai és biokémiai vizsgálatok neurodegeneratív betegségekben molekuláris lapjainak megismerésére és új terápiás targetek fejlesztésére.
Pályázat típusa: Kutatóegyetemi pályázat Éve: 2014-2017

Felsőoktatási, oktatási tevékenység

 • TDK témavezetés: 6
 • Graduális, postgraduális képzésben előadások tartása
 • Szakmai továbbképző tanfolyamokon előadások tartása
 • Molekuláris szakasszisztens képzésben előadás tartása és gyakorlat vezetése

 

Társasági tagság:

 • Magyar Humángenetikai Társaság
 • Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság
 • Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság
 • Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság

 

Nyelvismeret:

 • Angol: középfok

 


Semmelweis Kiválóság (Excellence)

Az adatok a Központi Könyvtár adatbázisából származnak. MTMT azonosító: 10013908

Tudományos társaság tisztségek, tagságok
Magyar Humángenetikai Társaság Hazai 2006 Tag
Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság Hazai 2004 Egyéb
Magyar Labordiagnosztikai Társaság Hazai 2008 Tag
Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság Hazai 2010 Tag
Díjak, kitüntetések
Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund's (HAESF) Senior Leaders and Scholars Fellowship program Nemzetközi 2014 Egyéb
Kutatócsere program ösztöndíja Hazai 2013 Egyéb
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj Hazai 2014 Egyéb
Pro Evolutione et Traditione Alapítvány Díja Hazai 2006 Egyéb
Semmelweis Egyetem - Rektori dícséret Hazai 2014 Egyéb