Dr. Bódizs Róbert Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetem szerzett pszichológusi oklevelet 1997-ben. Egyetemi évei alatt a Kolozsvári Biológiai Kutatóintézetben kezdett el interdiszciplináris szemléletű kutatásokkal, azon belül is elsősorban alváskutatással foglalkozni. Az alvás-ébrenlét állapotok tudományos vizsgálatát később doktorandusz hallgatóként Budapesten, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, Halász Péter professzor vezetése mellett folytatta 1998 és 2002 között. Doktori fokozatának megszerzését követően a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében előbb tudományos munkatársként majd tudományos főmunkatársként dolgozott. Jelenleg ugyanitt kutatási igazgatóhelyettes. A Magatartástudományi Intézeten belül létrehozta a Pszichofiziológiai és kronobiológiai kutatócsoportot és laboratóriumot, melyeket azóta is irányít. Munkájának fókusza az alvás- és ébrenlét állapotokra jellemző agyi elektromos aktivitásmintázatok kognitív funkciókkal való kapcsolata, valamint az alvást vezérlő biológiai ritmusok beható tanulmányozása. Kutatásai során egyebek mellett kimutatást nyert az alvás elektrofiziológiai mintázatai és az intelligencia közötti megbízható kapcsolat.

Kutatómunkája során a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájának témavezetőjeként és törzstagjaként, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományok Doktori Iskolájában témavezetőként is tevékeny rész vállal számos fiatal kutató képzésében és doktori fokozatának megszerzésében. A Semmelweis Egyetemen orvosi és fogorvosi pszichológia előadásokat tart magyar és angol nyelven. Ugyanitt orvosi pszichológiából habilitált 2014-ben. Munkáját az Európai Alváskutatási Társaság Helgi Kristbjarnarson díjjal, továbbá a Semmelweis Egyetem, több ízben is Merit díjjal ismerte el.