Dr. Barna Gábor

kutató, tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Bemutatkozás

1994-ben érettségiztem a Fazekas Mihály Gimnáziumban, majd az Eötvös Lóránt Tudományegyetem biológus szakán folytattam tanulmányaimat. Az egyetemi évek alatt fogalmazódott meg bennem, hogy a rákkutatás az a dolog, amibe érdemes energiát fektetni. Ekkor kerültem TDK hallgatóként az I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetbe, Kopper László professzor úr laboratóriumába. Itt írtam meg a szakdolgozatomat, majd lettem PhD hallgató. PhD munkámban a lymphoma sejtek apoptózisának szabályozásával foglalkoztam.

A PhD évek után az Intézetben működő Onkohematológiai központ Áramlás citometriai laboratóriumának vezetésével lettem megbízva. Laboratóriumunkba az ország számos klinikájáról érkezik beteg minta és számukra szolgáltatunk információt a tumoros sejtek immunfenotípusáról. A kutatásaim során munkatársaimmal a B-sejtes lymphomák prognosztikai faktorait, a hozzájuk kapcsolódó jelátviteli utakat vizsgáljuk és próbáljuk megérteni hogyan befolyásolják ezek a tumorsejtek túlélését. Ezen kívül részt veszek a graduális és posztgraduális oktatásban is, valamint az intézetben és más intézetekben folyó kutatásokhoz kapcsolódó áramlás citometriai mérésekben segédkezem.