1994-ben érettségiztem a Fazekas Mihály Gimnáziumban, majd az Eötvös Lóránt Tudományegyetem biológus szakán folytattam tanulmányaimat. Az egyetemi évek alatt fogalmazódott meg bennem, hogy a rákkutatás az a dolog, amibe érdemes energiát fektetni. Ekkor kerültem TDK hallgatóként az I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetbe, Kopper László professzor úr laboratóriumába. Itt írtam meg a szakdolgozatomat, majd lettem PhD hallgató. PhD munkámban a lymphoma sejtek apoptózisának szabályozásával foglalkoztam. A PhD évek után az Intézetben működő Onkohematológiai központ Áramlási citometriai laboratóriumának vezetésével lettem megbízva. Laboratóriumunkba az ország számos klinikájáról érkezik beteg minta és számukra szolgáltatunk információt a tumoros sejtek immunfenotípusáról, ploiditás fokáról. Ma már jelenleg 27 különféle panellel dolgozunk, amelyek akár 10 különböző színű antitestet, festéket tartalmaznak.

A kutatás számomra elengedhetetlen, mivel hajt a kíváncsiság, mi miért és hogyan működik a sejtekben. A kutatásaim során munkatársaimmal a B-sejtes lymphomák (krónikus lymphocytás leukémia (CLL), myeloma multiplex (MM)) diagnosztikus, prognosztikus markereit és a hozzájuk kapcsolódó jelátviteli utakat vizsgáljuk. Próbáljuk megérteni hogyan befolyásolják ezek a tumorsejtek túlélését. Emellett kutatjuk, hogy milyen rezisztencia mechanizmusok működnek a jelenlegi célzott kezelések esetén a lymphomás sejtekben, hogyan lehet előrejelezni esetleg ezen rezisztenciát kezelések előtt, a kezelések során.

Ezen kívül részt veszek a graduális és posztgraduális oktatásban is: TDK-sok, PhD-sok dolgoznak a laboratóriumban, valamint az intézetben és más intézetekben folyó kutatásokhoz kapcsolódó áramlás citometriai mérésekben segédkezem.