Dr. Nemoda Zsófia

kutató, oktató, adjunktus

Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet