Dr. Hollósi Péter

kutató, tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Bemutatkozás

Hollósi Péter 2003-ban biológusként diplomázott a Szegedi Tudományegyetemen. Tudományos diákköri hallgatóként 2002-ben csatlakozott Prof. Kovalszky Ilona laboratóriumához, ahol fő témája a syndecan-1 proteoglikán szerepének vizsgálata májdaganatokban. A diploma megszerzése óta tudományos tevékenysége továbbra is elsősorban a daganatos stróma működésének és szerepének megismerésére irányul. Doktori disszertációját a lizil oxidáz enzimcsalád daganatprogresszióban betöltött szerepéről írta, később a fokális adhéziókon keresztül történő, syndecan-4 által közvetített mechanikai erőátvitel sejtmozgásban fontos dinamikáját vizsgálta. Szakmai érdeklődése 2011-ben az epigenetikai génszabályozás és a DNS metiláció problémakörével bővült, amelyre irányuló vizsgálati módszereket azóta is rendszeresen használ. Emellett az Intézet rutin diagnosztikai tevékenységében is aktívan részt vesz.