Dr. Hajdú Melinda

oktató, egyetemi adjunktus

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Bemutatkozás

Az Intézet munkatársaként és szakorvosként fő tevékenységem az általános patológiai diagnosztika, ezen belül kiemelten a szájsebészeti, emlő- és a nőgyógyászati anyagok diagnosztikája. Az elmúlt időszakban az aspirációs citológiai mintavétel és leletezés alapjait is lehetőségem volt megtanulni. Részt veszek a harmadéves fogorvostan-hallgatók és orvostanhallgatók oktatásában, magyar és angol nyelven, emellett a TDK-hallgatók képzésébe is bekapcsolódtam. Dr. Sebestyén Anna munkacsoportjának tagjaként kutatásaim középpontjában a daganatok biológiai és patológiai jellegzetességei és az azokat befolyásoló jelátviteli utak állnak. Célom a jelátviteli hálózati rendszer, illetve az egyes jelátviteli utak között fennálló lehetséges kölcsönhatások jellemzése szövettani mintákon és in vitro kísérleti rendszerekben.