Prof. Zelkó Romána

intézetigazgató, dékán, egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar

CV

20130612-IMG_0517-zelko-romana-riport-web

Dr. Zelkó Romána

Gyógyszerésztudományi Kar, dékán

SZÜLETÉSI HELY, ÉV:
Budapest, 1968. május 16.

VÉGZETTSÉG, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK:
1991. gyógyszerész oklevél (109/1991)
1993. egyetemi doktori fokozat (17/1992-93)
1995. gyógyszertechnológus szakképesítés (100/1995)
1996. Ph.D. fokozat (48)
2003. habilitáció gyógyszertechnológia, Semmelweis Egyetem (210)
2004. minőségbiztosítás szakképesítés (435/2004)
2008. MTA doktora tudományos cím (4748)
2014. klinikai gyógyszerészet szakképesítés (57/2014)
2014. gyógyszerellátási gyógyszerészet szakképesítés (61/2014)

INTÉZETI TAGSÁG:
1991- 2000. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet
egyetemi gyakornok, tanársegéd, adjunktus
2000- Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Galenusi Laboratórium vezetője, egyetemi adjunktus, egyetemi docens
2003-2009. GYTK dékánhelyettes
2004 – Intézetigazgató-helyettes
2005. július 1- Intézetigazgató
2009. szeptember 1- egyetemi tanár
2013. július 1 – dékán
2017 – Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetője

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG:
1991-2000. Gyógyszertechnológia (gyógyszerészhallgatóknak magyar és angol nyelven), TDK hallgatók foglalkoztatása (kutatási témában), szakdolgozatok témavezetése,
Ipari gyógyszertechnológia (előadás tartása magyar és angol nyelven)
2001- „A minőségbiztosítás gyógyszerészeti vonatkozásai” Ph.D. kurzus vezetése
2001. Gyógyszerügyi szervezéstan (gyógyszerészhallgatóknak magyar és angol nyelven,
jegyzetkészítés, tankönyvírás)
Szakképzési és továbbképzési előadások tartása gyógyszerészeti minőségbiztosítás témakörökben

TANULMÁNYUTAK:
1996. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 3 hónap, Genti Egyetem (Belgium) Gyógyszertechnológiai Laboratórium
Kutatási téma: Szubsztrát-kötőanyag interakciók vizsgálata model-granulátum rendszerekben
1997-1998. Soros ösztöndíj, Genti Egyetem, 5 hónap
1999- Genti Egyetem, kutatási meghívás, 3 hónap
Kutatási téma: Amorf polimer kötőanyagok fizikai öregedésének vizsgálata az entalpiarelaxáció követésével

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1994. “Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány” pályázata oktatói kategória I. díj
1998. Rektori dicséret
1999-2002. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
“Hatóanyag-segédanyag interakciók jelentősége szilárd gyógyszer-készítmények formulálása során”
2003. Semmelweis Egyetem Kiváló Oktató
2006. Sanofi-Aventis Magyar Kutatási Díj
2007. Aesculap Alapítvány kiváló kutatói díj
2011. Hugonnai Vilma Emlékérem, Semmelweis Egyetem
2014. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kempler Kurt Emlékérme

TUDOMÁNYOS SZERVEZETI TAGSÁG:
1996-2000. Magyar Gyógyszerészeti Társaság, Gyógyszertechnológiai Szakosztály titkára
2000- Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztály vezetőségi tag
2004- Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztály vezetőségi tag
1996- MTA Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottság tagja
1997- MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság tagja
1997- Royal Pharmaceutical Society Pharmaceutical Sciences Group tagja
2006- MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság tagja
2007- European Pharmacopoeia Commission FRC Working Group tagja
2008- MGYT Tudományos és Szakmai Bíráló Bizottság tagja

FELELŐS SZERKESZTŐ:
2005- Acta Pharmaceutica Hungarica

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG:
1999-2005. Gyógyszerészet
2000. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottsága Kémiai Albizottságának tagja
2004. A FoNo VII. gyógyszerészi szerkesztőbizottságának tagja
2010- International Journal of Pharmaceutical Investigation
2011- ISRN Pharmaceutics
2012- Research and Reports in Transdermal Drug Delivery

SZAKMAI MEGBÍZATÁSOK:
2004- Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium tagja
2007- Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság társelnöke
2009- Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium tagja
2010- Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságának tagja
2011- Kórházi klinikai gyógyszerészet szakmai kollégium tagozat tagja
2012- MTA Kémiai Doktori Bizottság tagja
2016- BME VBK Kémiai, Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács teljes jogú külső tagja
2017 – CELSA Research Fund Értékelő Bizottság tagja (gyógyszerészeti tudomány, Leuven)

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:
1999- “Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet
kuratóriumának titkára
2007- “Dr. Rácz István Alapítvány” kuratóriumának tagja

TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS:
A segédanyag-öregedéssel együtt járó molekulaszerkezeti változások vizsgálata a gyógyszerforma fizikai stabilitásával összefüggésben. Polimer gyógyszerhordozók mikro- és makroszerkezete, valamint a funkcióval összefüggő tulajdonságai közötti összefüggések feltárása, a segédanyag-kiválasztás optimalizálása a preformuláció során. Innovatív technológiájú polimer alapú gyógyszerhordozók fejlesztése és vizsgálata.

TUDOMÁNYMETRIAI ADATOK:
Erre a linkre kattintva érhető el a Magyar Tudományos Művek Tára közhitelű adatbázisa.
Tovább Dr. Zelkó Romána műveinek listájához az MTMT adatbázisban…


Semmelweis Kiválóság (Excellence)

Az adatok a Központi Könyvtár adatbázisából származnak. MTMT azonosító: 10002587

Tudományos társaság tisztségek, tagságok
European Pharmacopoeia Commission FRC Working Group Nemzetközi 2007 Tag
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Hazai 1991 Tag
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztály Hazai 2004 Vezetőségi tag
Magyar Tudományos Akadémia Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság Hazai 1997 Tag
Magyar Tudományos Akadémia kémiai osztály doktori bizottság Hazai 2012 Tag
Magyar Tudományos Akadémia Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottság Hazai 1996 Tag
Tudományos folyóirat szerkesztőségi, bírálói tagságok
AAPS PharmSciTech Nemzetközi 2010 Reviewer
Acta Pharmaceutica Hungarica Hazai 2005 Szerkesztő
Advanced Powder Technology Nemzetközi 2012 Reviewer
Carbohydrate Polymers Nemzetközi 2012 Reviewer
Chemical Engineering Research and Design Nemzetközi 2014 Reviewer
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Nemzetközi 2011 Reviewer
Composites Part B - Engineering Nemzetközi 2012 Reviewer
Drug Development and Industrial Pharmacy Nemzetközi 2009 Reviewer
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Nemzetközi 2010 Reviewer
Express Polymer Letters Nemzetközi 2011 Reviewer
Gyógyszerészet Hazai 1999 - 2005 Szerkesztő
Industrial & Engineering Chemistry Research Nemzetközi 2012 Reviewer
International Journal of Biological Macromolecules Nemzetközi 2012 Reviewer
International Journal Pharmaceutics Nemzetközi 2010 Reviewer
ISRN Pharmaceutics Nemzetközi 2011 Szerkesztő
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis Nemzetközi 2011 Reviewer
Journal of Pharmaceutical Investigation Nemzetközi 2010 Szerkesztő
Journal of Polymer Research Nemzetközi 2012 Reviewer
Journal of Surfactants and Detergents Nemzetközi 2012 Reviewer
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Nemzetközi 2002 Reviewer
Magyar Kémiai Folyóirat Hazai 2011 Reviewer
Molecules Nemzetközi 2011 Reviewer
Pharmaceutical Development and Technology Nemzetközi 2010 Reviewer
Praxis Hazai 2005 Reviewer
Research and Reports in Transdermal Drug Delivery Nemzetközi 2012 Szerkesztő
Díjak, kitüntetések
Aesculap Alapítvány Kiváló Kutatói Díj Hazai 2007 Egyéb
Sanofi-Aventis Magyar Kutatási Díj Hazai 2006 Egyéb