Dr. med. habil. Szijártó Attila Ph.D.

egyetemi docens, igazgató-helyettes

Semmelweis Egyetem ÁOK – I. sz. Sebészeti Klinika – 1082 Bp. Üllői út 78

CV

Klinikai munka:

2008-ban sebészet szakvizsgát szerzett kiválóan megfelelt minősítéssel. Érdeklődési területe a máj, epe és hasnyálmirigy megbetegedések sebészete; jártasságot szerzett percutan epeúti intrervenciók és terápiás endoszkópos ellátások terén. Számos rövidebb külföldi tanulmányút (Pelikan Center – Basingstoke, Egyesült Királyság; St Mark’s Hospital London) mellett hosszabb időt töltött Japánban ahol a kyotoi egyetem májsebészeti és transzplantációs centrumában fellow-ként dolgozott. Jelenleg onkológia szakképzésben vesz részt.

Tudományos tevékenység:

Sebészeti szakképzése alatt továbbfolytatta, egyetemi tanulmányai során megkezdett preklinikai, experimentális kutatásait, melynek eredményeként 2007-ben Ph.D. fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel „Az ischaemiás tolerancia növelésének lehetőségei a májsebészetben” címmel. 2015-ben habilitált a Semmelwei Egyetem.

Klinikai munkája mellett az I. sz. Sebészeti Klinikán mentorával újraélesztette a Kísérletes Sebészeti Részleget, melynek 2003-tól vezetője. Kutatási területe sebészeti kórállapotok patofiziológia vizsgálata, ezen belül is külön hangsúlyt kapott az ischaemiás és reperfúziós kórállapot, illetve ezen kórfolyamatokat befolyásoló kondícionálási technikák vizsgálata. A klinikán működő érsebészeti munkacsoporttal való szoros együttműködés eredményként az alsó végtagi kritikus ischaeamiás folyamatok tanulmányozására mind kísérletes, mind klinikai vonalon külön hangsúlyt fektetett. Sebészeti érdeklődési területének megfelelően a májsebészeti és regenerációs vizsgálatok képezték és képzik munkacsoportjának főbb kutatási irányvonalát.

Kutatómunkájának elismeréseként 2014. májusában a Europen Society for Surgical Research 49. nemzetközi kongresszusának elnöke volt. Szerkesztőbizottsági tagságai: European Surgical Research; Frontiers in Surgery. Számos hazai (SE, Szegedi Tudományegyetem, MTA-TTK) és nemzetközi (Aachen, Jéna, Amsterdam, Bréma) kollaborációt tart fenn. Összesen: 183 (124 hazai és 59 nemzetközi) előadás első és társszerzője.  Közleményeink száma 57, összesített impakt faktora: 79,8; hivatkozásainak száma 350, Hirsch indexe: 10. Számos hazai és nemzetközi díj, pályázat nyertese, kiemelendő: MTA – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj; Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány nyertese, SE – Merit-díj, Pro optimo merito in pancreato-oncologica.

Publikációs adatokat összefoglaló táblázat: itt

MTMT adatbázisban fellehető publikációs lista: itt

Oktatói tevékenysége:

Rendszeresen tart előadásokat és gyakorlatokat magyar és angol nyelven, a „Gondolkodó Sebészet” kurzus vezetője. Eddig 84 TDK hallgató témavezetője, akik eredményei közé sorolható:54 előadás (40 díjazott) SE TDK Konferenciáján; 14 (ebből 8 díjazott) OTDK részvétel, 21 nemzetközi TDK konferencia részvétel. 23 rektori pályamunka és 39 szakdolgozat; 6 Semmelweis egyetemi kiváló diákkörös és 2 MTA – Pro Scientia Aranyérem díjazott hallgató témavezetője. 2010-től a SE Tudományos Diákköri Tanácsának tagja; oktatói munkája elismeréseként kiváló TDK hallgató nevelő kitüntetést kapott. Jelenleg a SE Doktori Iskolájában 3 különböző témában indított képzés kapcsán 3 végzett, négy 2015-ben fokozatot szerző és további 2 PhD hallgató témavezetője.

Szakmai társasági és szakmapolitikai tevékenysége: 

Kutatási tevékenysége mellett különös hangsúlyt fektet a szakorvosképzés minőségének fejlesztésére, mely indíttatásból kollégáival megalapította a Fiatal Sebészek Szekcióját (FiSeSz), melynek 3 éve elnöke és ezzel az éves kongresszusok elnöke is egyben. A FiSeSz támogatására létrejött alapítvány kuratóriumának elnöke. Mentori feladatokat lát el jelenleg 3 sebészeti szakorvosképzésben részt vevő kolléga kapcsán. A Semmelweis Egyetem Klinikai Bizottságának tagja. Számos (összesen 15) hazai és nemzetközi társaság tagja, melyek közül vezetőségi (Magyar Gasztroenterológiai Társaság, FIGAMU), illetve tisztviselői szerepet tölt be a Magyar Sebész Társaságban pénztárosként, a FiSeSz elnökeként, az ESSR alelnökeként.  Az Interacademical Medical Panel (IAMP) – Young Physician Leadership szekciója alumni tagjának választották 2014-ben.

Részletes CV letölthető: innen.

 

 


Semmelweis Kiválóság (Excellence)

Az adatok a Központi Könyvtár adatbázisából származnak. MTMT azonosító: 10001995

Tudományos társaság tisztségek, tagságok
Academy of Surgical Research Nemzetközi 2008 Tag
European Society of Parenteral and Enteral Nutrition Nemzetközi 2008 Tag
European Society of Surgical Research Nemzetközi 2005 Egyéb
Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportja, Magyarország Hazai 2004 Tag
Fiatal Sebészek Szekciója (Magyar Sebész Társaság), Magyarország Hazai 2012 Vezetőségi tag
Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság, Magyarország Hazai 2012 Tag
Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Magyarország Hazai 2003 Vezetőségi tag
Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport, Magyarország Hazai 2005 Tag
Magyar Májkutatási Társaság, Magyarország Hazai 2009 Tag
Magyar Mesterséges Táplálás Társaság, Magyarország Hazai 2003 Tag
Magyar Sebésztársaság , Magyarország Hazai 2001 Vezetőségi tag
Magyar Tudományos Akadémia, Köztestületi Tagság, Magyarország Hazai 2007 Tag
Semmelweis Egyetem Baráti Kör, Magyarország Hazai 2008 Tag
Tudományos folyóirat szerkesztőségi, bírálói tagságok
Clinical Nutrition Nemzetközi 2005 Reviewer
European Surgical Research Nemzetközi 2007 Szerkesztő
Journal of Clinical Pathology and Forensic Medicine Nemzetközi 2008 Reviewer
Magyar Sebészet Hazai 2005 Reviewer
Nutriton Nemzetközi 2005 Reviewer
PlosOne Nemzetközi 2013 Reviewer
Díjak, kitüntetések
2010: Magyar Tudományos Akadémia - Simor Pál Rákkutató Alapítvány „Pro Optimo Merito in Pancreatico-Oncoligica” – Ifjúsági Díj Hazai 2010 Egyéb
Best of posters, Travel Fellowship Isztambul: Effect of gluatmine pretreatment on rat liver microcirculation during ischemia-reperfusion Nemzetközi 2006 Egyéb
Best of posters, Travel Fellowship Prága: Short term alanyl-glutamine dipeptide pretreatment in liver ischemia-reperfusion model:effects on microcirculation and antioxidant status in rats Nemzetközi 2007 Egyéb
Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportja (FIGAMU) – Hepatológiai szekció – első hely – Roche-díj: Portal vein ligation monitored by ICG clearance Hazai 2007 Egyéb
Magyar Élettani Társaság – Magyar Élettani Társaság LXXVI. Vándorgyűlése. Debrecen, 2012. Június 10-13. – Fiatal Kutatók Fóruma – III. díj Hazai 2012 Egyéb
Magyar Tudományos Akadémia – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Hazai 2010 Egyéb
Magyar Tudományos Akadémia – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Hazai 2015 Egyéb
Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány díja Hazai 2013 Egyéb
Richter Gedeon – Semmelweis Egyetem Publikációs pályázat – első díj: Effect of PJ-34 PARP-inhibitor on rat liver microcirculation and antioxidant status Hazai 2008 Egyéb
Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány Pályázata – első díj: Effect of PJ-34 PARP- inhibitor versus glutamine pretreatment on rat liver microcirculation during ischemia-reperfusion Hazai 2006 Egyéb
Semmelweis Egyetem Baráti Kör – Dr. Balázs Dezső & Walter Julianna Pályázat nyertese Hazai 2010 Egyéb