Dr. Petheő Gábor L.

Egyetemi docens, Ph.D.

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet

Phd értekezés

ANION ÁRAMOK SZEREPE A GLOMUS CAROTICUM KEMORECEPTOR SEJT MŰKÖDÉSÉBEN

Dr. Petheő Gábor doktori (Ph.D.) értekezése
Témavezető: Dr. Spät András

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet
Budapest, 2002

Molekuláris Orvostudományok

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
Celluláris és Molekuláris Élettan Doktori Program