Dr. med. habil. Németh Zsolt PhD.

Tanszékvezető egyetemi docens, Fogorvostudományi Kar dékánhelyettes

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika