Dr. Monori-Kiss Anna

oktató-kutató

Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

CV

Tanulmányok

2017-2018 Global Clinical Scholars Research Training Program, Harvard Medical School

2011- Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Elméleti Orvostudományok

2006-2011 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

 

Nyelvtudás

angol (középfok)

olasz (társalgási szint)

 

Oktatási tevékenység (Klinikai Kísérleti Kutató Intézet)

Gyakorlatvezetés

Kollokviumi vizsgáztatás

Tantermi előadás angol és magyar nyelven vérkeringés és endokrinológia témában

TDK hallgatók és szakdolgozatírók témavezetése

Diplomamunkák bírálata

 

Tudományos munka

Izolált rezisztencia arteriolák farmakológiai válaszkészségének és biomechanikai tulajdonságainak, regionális és méretfüggő jelenségeiknek tanulmányozása

Koronária arteriolák hálózati tulajdonságainak vizsgálata

 

Idegennyelvű publikációk

Monori-Kiss A, Kiss F, Restifo JM, Monos E, Nadasy GL: Chronic administration of quercetin induces biomechanical and pharmacological remodeling in the rat coronary arteries. Physiological Research, Pre-press article, PMID: 28406703 (2017) IF: 1,461

Monori-Kiss A, Monos E, Nadasy GL: Quantitative analysis of vasodilatory action of quercetin on intramural coronary resistance arteries of the rat in vitro. PLos One, 9 (8): Paper e105587. 6 (2014) IF: 3,234

Pal E, Hadjadj L, Fontanyi Z, Monori-Kiss A, Mezei Z, Lippai N, Magyar A, Heinzlmann A, Karvaly G, Monos E, Nadasy G, Benyo Z, Varbiro S: Vitamin D deficiency causes inward hypertrophic remodeling and alters vascular reactivity of rat cerebral arterioles. PLoS One, 13 (2):e0192480 (2018), IF:2,806

Hadjadj L, Varbiro S, Horvath EM, Monori-Kiss A, Pal E, Karvaly GB, Heinzlmann A, Magyar A, Szabo I, Sziva RE, Benyo Z, Buday M, Nadasy GL: Insulin resistance in an animal model of polycystic ovary disease is aggravated by vitamin D deficiency: Vascular consequences. Diabetes &Vascular Disease Research, 2018:1479164118758580 (2018), IF: 3,417

Gősi G, Monori-Kiss A, Nádasy G, Durkó A, Tőkés A, Monos E, Acsády G: Comparison of passive and active biomechanical properties of human cervical and leg veins. International Angiology, 33 (4): 348-356. (2014) IF: 0,833

Varbiro S, Sara L, Antal P, Monori-Kiss A, Tokes AM, Monos E, Benko R, Csibi N, Szekeres M, Tarszabo R, Novak A, Paragi P, Nadasy GL: Lower-limb veins are thicker and vascular reactivity is decreased in a rat PCOS model: concomitant vitamin D3 treatment partially prevents these changes. AJP Heart and Circulatory Phsiology, 307 (6): H848-H857. (2014) IF: 3,838

Sára L, Nádasy GyL, Antal P, Szekeres M, Monori-Kiss A, Horváth EM, Tőkés AM, Masszi G, Monos E, Várbíró Sz: Arteriolar biomechanics in a rat polycystic ovary syndrome model: Effects of parallel vitamin D3 treatment. Acta Physiologica Hungarica, 99 (3): 279-288. Paper 0231-424x. (2012) IF: 0,882

Sára L, Nádasy GyL, Antal P, Monori-Kiss A, Szekeres M, Masszi G, Monos E, Várbíró Sz: Pharmacological reactivity of resistance vessels in a rat PCOS model – vascular effects of parallel vitamin D3 treatment. Gynecologycal Endocrinology, 28 (12): 961-964. (2012) IF: 1,303

 


Semmelweis Kiválóság (Excellence)

Az adatok a Központi Könyvtár adatbázisából származnak. MTMT azonosító: 10026115

Tudományos társaság tisztségek, tagságok
Magyar Élettani Társaság Hazai 2015 Tag
Díjak, kitüntetések
A PTE Jubileumi Különdíja Hazai 2016 Konferencia díj
Best Poster Presentation IECS-IUPS Nemzetközi 2017 Legjobb poszter
Magyar Élettani Társaság Fődíja (Fiatal Kutatói Fórum) Hazai 2017 Konferencia díj
Magyar Élettani Társaság Ifjúsági Díja Hazai 2017 Egyéb
Magyar Élettani Társaság Ifjúsági Szekció poszter díja Hazai 2018 Konferencia díj
PhD Tudományos Napok Doktori Tanácsi díja Hazai 2012 Konferencia díj