Dr. Lőrincz M. Ákos, PhD

Tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet

Kutatási témák

Extracelluláris vezikulák biológiája

Munkacsoportunk írta le először, hogy a neutrofilekből keletkező 300-800 nm méretű extracelluláris vezikulák (EV) antibakteriális hatással rendelkeznek. A sejt aktiválódása során lefűződő EV-k rátapadnak a baktériumokra és osztódásukat gátolják. Jelenleg az EV-k ezen hatásának hátterében álló folyamatokat próbáljuk felderíteni, illetve az EV termeléshez vezető jelátvitelt vizsgáljuk génhiányos állatmodell segítségével. Az antibakteriális hatáson kívül a leadott EV-k a környezetükben található egyéb sejtekbe is bejuthatnak, ezért vizsgáljuk ennek az új fajta szignáltranszdukciós útnak az esetleges hatásait is.

Munkatársaim

Dr. Ligeti Erzsébet, Dsc.
Dr. Timár Csaba István, Ph.D.
Dr. Bartos Balázs
Dr. Kolonics Ferenc
Szombath Dávid (SE-ÁOK VI)
Szeifert Viktória (SE-GyTK IV.)

A projektben partnereink:

Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

MTA KOKI, Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport

Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

 

Áramlási citometrián alapuló új antibakteriális hatást vizsgáló módszer fejlesztése

Biológiai minták vagy farmakológiai anyagok antibakteriális hatásának mérésére körülményes és lassú módszerek állnak rendelkezésünkre. Gondoljunk csak a mindennapi orvosi gyakorlatban használatos baktérium antibiotikum rezisztencia profil meghatározásra! Munkacsoportunk célja, hogy egy új, a korábbi módszereknél gyorsabb, nagyobb áteresztőképességű módszert fejlesszen áramlási citométerre. Eddigi eredményeink alapján a még fejlesztés alatt álló eljárásunk nem csak kutatólaborokban használható módszer lehet, hanem magában hordozza a lehetőséget, hogy a klinikumban is bevethető legyen és jelentősen lerövidítse a célzott antibiotikum választáshoz szükséges időt.

Munkatársaim

Dr. Ligeti Erzsébet, Dsc.

Dr. Kristóf Katalin, Ph.D.

Dr. Kállai András

Szeifert Viktória (SE-GyTK IV.)

Molnár Noémi (SE-ÁOK IV.)

Kelemen Márta (SE- ÁOK IV.)

A projektben partnereink:

Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet

A projekt nyilvános megjelenései

TEDxDanubia 2016

TEDxDanubia 2016

Talentn

Talentn 2015