Dr. Lőrincz M. Ákos, PhD

Tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet

CV

Munkahelyek

2016-             Élettani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest – tudományos munkatárs

2015-             Belgyógyászat, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház – rezidens

2014-2015      Élettani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest – egyetemi tanársegéd

2009-2014      Élettani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest – PhD hallgató

2010-2012      Karrierközpont, Semmelweis Egyetem, Budapest – Irodavezető

 

Tanulmányok, tanulmányutak

2009-2015      Semmelweis Egyetem, Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola,

PhD fokozat: Summa cum laude (témavezető: Prof. Dr. Ligeti Erzsébet), doktori értekezés: A foszfolipidek, a GTP-áz aktiváló fehérjék, valamint az extracelluláris vezikulák szerepének vizsgálata a neutrofil granulocita szuperoxid-termelésében.

2007-2008       Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 1 éves kutatási ösztöndíj az Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie intézetben Prof. Dr. Thomas Wieland irányítása mellett

2002-2009       Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, diploma: Summa cum laude

1996-2002       Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa

 

Oktatási tevékenység

2013-               A Semmelweis Egyetem rezidens törzsképzési tanfolyamán felkért előadó (évente kétszer 4 órában, 150-200 főnek, téma: „Orvosi karriermodellek és karriertervezés”).

2012-  2015      Oktató a Semmelweis Egyetem évente megszervezett „Problémaorientált orvosi élettan” szemináriumán (téma: malnutríció)

2009- 2015       Heti rendszerességgel élettan gyakorlatok és konzultációk vezetése a Semmelweis Egyetem magyar– és németnyelvű orvostanhallgatói részére.

2009-               Tudományos diákkörös hallgatók kutatói munkájának irányítása és felülvigyázása. (Elért eredmények: 6 TDK-s hallgató, 4 díjazott egyetemi TDK előadás, 2 díjazott OTDK előadás, 10 feletti nemzetközi konferencia részvétel, 1 szakdolgozat jeles eredménnyel.)

 

Tananyagfejlesztés

A Semmelweis Egyetem Élettani Intézet gyakorlati oktatásának keretében „Sportélettani gyakorlat” megszervezése

 

Tudományos érdeklődés

A neutrofil granulociták baktériumölése, különös tekintettel a reaktív oxigénszármazékok termelésére és extracellularis vezikulák képzésére

Áramlási citometrián alapuló diagnosztikus eljárás fejlesztése a multirezisztens baktériumok terjedésének fékezése érdekében.

 

Kutatási projektek, amelyekben részt vettem

OTKA 75084 Neutrofil granulocitákból keletkező szubcelluláris részecskék élettani szerepe (résztvevő)

OTKA 81277 A Rho/Rac család GTPáz fehérjéire ható aktiváló proteinek kifejeződése és részvétele specifikus sejtműködésekben (résztvevő)

OTKA 108382 Neutrofil granulocitákban kifejeződő Rac GTPáz aktiváló fehérjék élettani szerepe és szabályozása (résztvevő)

Semmelweis Egyetem Magiszter Projekt (TÁMOP-4.2.2.B-10/B-10/1-2010-0013) (résztvevő)

A Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0001) (résztvevő)

 

Társasági tagságok

2015-              Magyar Kardiológusok Társasága

2012-               International Society for Extracellular Vesicles (ISEV)

2012-               Magyar Élettani Társaság

 

Közéleti tevékenység

2013-2014      Doktorandusz Önkormányzat, Semmelweis Egyetem, tag

2013              „Karrierfejlesztés az egészségügyben” kurzus vezetője

2009-2010      Doktorandusz Önkormányzat, Semmelweis Egyetem, elnök

2006              Instruktor Öntevékeny Csoport, Semmelweis Egyetem, elnök

2003-2011      Instruktor Öntevékeny Csoport, Semmelweis Egyetem

 

Díjak, elismerések

2016                TEDxDanubia fellow programjába választva

2016                Felkért előadó a TEDxDanubia 2016 rendezvényen

2015                A La Femme újság 50 tehetséges magyar fiatal programjába választva

2015                „Témavezetői tevékenységért” elismerő oklevél, XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi szekció

2014                I. díj a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának Ifj. Dr. Farkas Zsolt Emlékére „Veritas et Virtus” Alapítványának pályázatán

2013                „Témavezetői tevékenységért” elismerő oklevél, XXXI. OTDK Orvos- és Egészségtudományi szekció

 

Nyelvismeret

Angol (középfokú „A”+„B” típusú nyelvvizsga) előadói nyelvtudás

Német (középfokú „A”+„B” típusú nyelvvizsga) oktatói nyelvtudás