Prof. Dr. Ligeti Erzsébet

Igazgatóhelyettes, egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet

CV

Dr. Ligeti Erzsébet szakmai önéletrajza

 

Diploma, tudományos fokozatok:

1974: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, általános orvos

1981: Orvostudomány kandidátusa (MTA)

1990: Orvostudomány doktora (MTA)

1994: Semmelweis Egyetem habilitált oktatója

2003: Academia Europaea tagja

2007: MTA lev. Tagja

2013: MTA rendes tagja

 

Munkahelyek, beosztások:

1974-1981: SOTE Kísérleti Kutató Laboratórium, tud. ösztöndíjas

1981-1983: SOTE Élettani Intézet egyetemi tanársegéd

1983-1989: SOTE Élettani Intézet egyetemi adjunktus

1989-1993: SOTE Élettani Intézet egyetemi docens

1993-        : SOTE Élettani Intézet egyetemi tanár

2005-2014: Semmelweis Egyetem Külföldi Hallgatók Titkárság társigazgatója

 

Oktatási tevékenység:

1974- : élettan gyakorlatok vezetése orvostanhallgatók részére

1977- : TDK-sok irányítása, összesen mintegy 25 diák

1981- : tantermi előadások tartása orvostanhallgatók részére

1985- : gyakorlatok és tantermi előadások tartása német nyelven

1994- : vezető oktató a “Celluláris és molekuláris élettan” c. doktori programban

2005- : “Celluláris és molekuláris élettan” programvezető

végzett Ph.D. hallgatók:          Dr. Suszták Katalin (1997)

Dr. Jutta Wölfl (1997)

Dr. Káldi Krisztina (1998)

Dr. Geiszt Miklós (1998)

Dr. Szászi katalin (1999)

Dr. Mócsai Attila (1999)

Dr. Bánfi Botond (2002)

Dr. Molnár Gergely (2002)

Dr. Rada Balázs (2004)

Dr. Patryk Moskwa (2005)

Dr. Sirokmány Gábor (2006)

Dr. Jakus Zoltán (2006)

Dr. Lévay Magdolna (2010)

Csépányi-Kömi Roland (2013)

Dr. Timár Csaba István (2015)

Dr. Lőrincz Ákos (2015)

 

jelenlegi Ph.D. hallgatók:        Dr. Wisniewski Éva

Dr. Kolonics Ferenc

Dr. Bartos Balázs

 

megtartott PhD kurzusok:  Kis GTP-kötő fehérjék élettani és kórtani szerepe – 4 alkalommal

Fagociták szerepe a természetes immunvédekezésben – 3 alkalommal

 

Nemzetközi továbbképző kurzusok szervezése:

1989: FEBS elméleti és gyakorlati kurzus

1993: FEBS elméleti kurzus

1995: ICRO elméleti és gyakorlati kurzus

 

Tanulmányutak:

1981-82: 3 hónap a Dundee Egyetem Neurokémiai Laboratóriumában (Prof. D.G. Nichols)

1983-84: 14 hónapig vendégkutató a Grenoble-i Nukleáris Centrum Biokémiai Labortóriumában                     (Prof. P.V. Vignais)

1987, 88: 3 ill 6 hónapig vendégkutató Grenoble-ban (Prof. P.V. Vignais)

1990-91: 12 hónapig Humboldt-ösztöndíjas a Heidelbergi Egyetem Farmakológiai Intézetében (Prof.      K.H. Jakobs)

1994: 3 hónapig Fogarty vendégkutató a Boston Biomedical Research Institute-ban

1998: 3 hónapig Humboldt-ösztöndíjas a Heidelbergi Egyetem Biokémiai Centrumában

 

Kutatási témák:

mitokondriális foszfát transzport protein vizsgálata in situ, intakt mitokondriumokban

mitokondriális kation és anion transzport kapcsolata

membránpotenciál, kalcium-felvétel és neurotranszmitter leadás kapcsolata szinaptoszomaban

neutrofil granulociták NADPH enzimének aktiválódása

szignál átalakítási lépések a neutrofil granulociták effektor válaszainak szervezésében

kis molekulatömegű G-fehérjék élettani szerepe

GTPáz aktiváló fehérjék (GAP) szabályozási mechanizmusai

NADPH oxidáz enzim szerepe a neutrofil granulociták baktériumölési mechanizmusában

GTPáz aktiváló fehérjék (GAP) szerepe a granulociták működésében

Granulocita-eredetű mikrovezikulumok élettani szerepe

 

Kutatási együttműködések:

1996-98: K.H. Krause, University of Geneva, Swiss Nationalfond támogatásával

1997-99: D. Roos, CLB Amsterdam, NWO-OTKA támogatás

2000-2002: M.C. Dagher, CENG Grenoble, Magyar-francia államközi egyezmény

2001-2002: J.S.Settleman, Harvard University, Boston, Magyar-Amerikai Közös Alap

2002-2004: M.J.Rabiet, CENG Grenoble, Magyar-francia államközi egyezmény

2002-2003: J.S.Settleman, Harvard University, Boston, Magyar-Amerikai Közös Alap

2004-2006: J.S.Settleman, Harvard University, Boston, NIH közös kutatási támogatás

 

Kutatási támogatások:

Témavezető:

OTKA K 119236, 2016-2020, 44 047 eFt

OTKA K 108382, 2014-2018, 39 571 eFt

OTKA K 81277, 2010-2014, 26 026 eFt

ETT 350-05/2009, 2009-2011, 5 800 eFt

          OTKA K 75084, 2009-2012, 36 700 eFt

ETT 181/2006, 2006-2009, 2 700 eFt

          OTKA NK 62221, 2006-2008, 32 500 eFt

ETT 41/2003, 2003-2005, 5 700 eFt

OTKA T 037755, 2002-2005, 16 000 eFt

OTKA M 036310, 2001, 7 200 eFt

ETT 316/2000, 2000-2002, 4 200 eFt

OTKA T 025078, 1998-2001, 9 000 eFt

FKFP 0041/1997, 1997-2000, 4 300 eFt

OTKA T 013097, 1994-1997, 4 000 eFt

OTKA T 014842, 1995-1996, 1 430 eFt

MKM  372, 1996-1997, 700 eFt

MKM FKFP 0041, 1997-2000, 4 300 eFt

OTKA N 025487, 1997-1999, 2 000 eFt

ETK 1997, 2 000 eFt

ETT 480/1996, 1997-1999, 2 100 eFt

SNSF  7UNPJ048717, 1996-1998, 40 000 SFr

AMFK 984/92, 1993-1994, 600 eFt

ETT T-02 680/93, 1994-1996, 960 eFt

 

Közreműködő:

OTKA Ts 049851, 2005-2008, 18 000 eFt

NIH R03 TW006421-01A1, 2004-2006, 96 000 USD, témavezető: J. Settleman (Harvard University, Boston)

OTKA Ts 040865, 2002-2004, 30 000 eFt, témavezető: Dr. Spät András

OTKA 1055,   1991-1994, 3 800 eFt, témavezető: Dr. Fonyó Attila

 

Kitüntetések, díjak:

1988: Kíváló Munkáért (MKM)

1990: SOTE Kíváló Diákköri Nevelő

1996: Akadémiai Díj (MTA)

1997: Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2001: SE Doktori Iskola emlékplakettje

2002: Ipolyi Arnold Díj

2003: Academia Europaea tagság

2003: Szentágothai János Díj

2004: Semmelweis Egyetem Kíváló PhD Nevelő

2005: Szent-Györgyi Albert Díj (Oktatási Minisztérium)

2006: Semmelweis Ignác Emlékérem (Semmelweis Egyetem)

2015: Széchenyi Díj

 

Társasági tagságok:

The Biochemical Society

European Society for Clinical Investigation

Society of Leukocyte Biology

Magyar Élettani Társaság

Magyar Immunológiai Társaság

Magyar Biokémiai Egyesület

 

Szakmapolitikai tevékenység:

1995-98: OTKA Élettani szakzsüri tagja

1999-2002: OTKA Utazási Bizottság tagja

1996- ETT szakbizottság tagja

1996-99: FKFP szakbizottság tagja

1997-2000: SE Tudományos Bizottság elnöke

2001-2013 : SE ÁOK Tudományos Bizottság elnöke

2001-: INSERM külső tanácsadója

2002: MTA Orvostudományok Osztálya tanácskozási jogú tagja

2004 -2009: Bólyai János Ösztöndíj Bizottság tagja

2004-2010: Magyar Akkreditációs Bizottság Orvostudományi Bizottság tagja

2005-2008: OTKA Élettudományi Kollégium tagja

2009- 2015: Bólyai János Ösztöndíj orvosi szakbizottság elnöke

2016-     Bólyai János Ösztöndíj orvosi szakbizottság tagja

 

Nyelvtudás:

német, francia felsőfokú nyelvvizsga

angol, orosz középfokú nyelvvizsga

 

Publikációs tevékenység:

  1. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) https://vm.mtmt.hu/www/index.php

angol nyelvű cikk nemzetközi folyóiratban:    80

ebből első/utolsó szerző                                     63

magyar nyelvű cikk:                                        3

angol nyelvű könyvrészlet:                              5

tankönyvfejezet:                                              25 fejezet (7 tankönyvben)

tankönyvfejezet fordítás:                                 10 fejezet (2 tankönyvben)

idézetek:                                                          2700


Semmelweis Kiválóság (Excellence)

Az adatok a Központi Könyvtár adatbázisából származnak. MTMT azonosító: 426140

Tudományos társaság tisztségek, tagságok
European Society of Clinical Investigation Nemzetközi 1995 Tag
International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) Nemzetközi 2012 Tag
Magyar Biokémiai Társaság Hazai 1980 Tag
Magyar Élettani Társaság Hazai 1983 Tag
Magyar Immunológiai Társaság Hazai 1990 Tag
Magyar Tudományos Akadémia Hazai 2007 Tag
Nemzetközi Akadémiai tagságok
Academia Europaea Akadémia 2003 Tag
Tudományos folyóirat szerkesztőségi, bírálói tagságok
Blood Nemzetközi 2002 Reviewer
FEBS Letters Nemzetközi 2012 Reviewer
Journal of Biological Chemistry Nemzetközi 2010 Reviewer
Journal of Leukocyte Biology Nemzetközi 2011 Reviewer
Díjak, kitüntetések
Akadémiai Díj (MTA) Hazai 1996 Egyéb
Ipolyi Arnold Díj Hazai 2002 Egyéb
Kíváló Munkáért (MKM) Hazai 1988 Egyéb
Semmelweis Egyetem Doktori Iskola emlékplakettje Hazai 2001 Egyéb
Semmelweis Egyetem Kíváló PhD Nevelő Hazai 2004 Egyéb
Semmelweis Ignác Emlékérem (Semmelweis Egyetem) Hazai 2006 Egyéb
SOTE Kíváló Diákköri Nevelő Hazai 1990 Egyéb
Széchenyi Professzori Ösztöndíj Hazai 1997 Egyéb
Széchenyi-díj Hazai 2015 Egyéb
Szent-Györgyi Albert Díj (Oktatási Minisztérium) Hazai 2005 Egyéb
Szentágothai János Díj Hazai 2003 Egyéb