Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla

kutató, tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport

Fényképek

Tomival a laborban

Dícséretben részesült TDK-zó a témavezetőivel