Dr. Horváth Péter

igazgató, egyetemi docens

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Kutatás

Érdeklődési terület:

  • Kiroptikai spektroszkópia
  • Egyensúlyi kémia
  • Kromatográfia /HPLC/
  • Királis molekulák analitikája és szerkezet vizsgálata /CD/

 

A fenti érdeklődési területhez köthető kutatásokhoz rendelkezésre álló műszerpark:

  • Jasco J720 és J810 spektropolarimáterek (ORD feltét, HPLC detektálási lehetőség, fluoreszcens és FDCD mérési lehetőségek)
  • Jasco HPLC berendezések UV és lézerfényszórásos detektorral

 

Pályázati eredmények

OTKA műszerpályázat /1992, Jasco J720 spektropolariméter beszerzés/

OTKA pályázatokban résztvevő /szenior kutató/:

43579 (2003-2007)

48554 (2005-2009)

78102 (2009-2012)

 

 

 

 

 

_______________________________________________