Dr. Hajdú Melinda

oktató, egyetemi adjunktus

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet