Dr. Füst Ágnes

oktató, adjunktus

Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika

CV

ÖNÉLETRAJZ

Név: dr. Füst Ágnes
Születési hely, idő: Budapest, 1967. május 5.

TANULMÁNYOK:
Általános iskola: Kosciuszko Tádé utcai Általános Iskola, Budapest, 1973-1981
Középiskola: Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium, Budapest,
1981-1985
Orvosegyetem: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, Általános
Orvostudományi kar, 1985-1991

SZAKMAI TAPASZTALATOK:
Munkahely: – Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, Szemészeti
Klinika
-1991-1992, TMB ösztöndíjasként

– Semmelweis Egyetem, Budapest, 1.sz. Szemészeti Klinika (2006-tól a
Szemészeti Klinika Tömő utcai részlege, 2013-tól a Szemészeti Klinika)
– 1993 – 1994. TMB ösztöndíjas
– 1994 – 1997: klinikai orvos
– 1997 – 2005: egyetemi tanársegéd
– 2005. okt.1-től egyetemi adjunktus

Gyógyító tevékenység
– a klinikai osztályokon, a klinika általános szemészeti ambulanciáján: szakorvosi tevékenység, műtétek végzése
– a klinika speciális szaruhártya-ambulanciáján és fekvőbeteg osztályán: gyógyító munka, konzultáció a klinikán és más intézményekben dolgozó orvosok számára, műtéti tevékenység

Oktatás
– részvétel a magyar és angol nyelvű medikusoktatásban előadóként,
gyakorlatvezetőként és vizsgáztatóként
– részvétel a rezidensek képzésében tutorként és mentorként
– előadások tartása posztgraduális továbbképző tanfolyamokon
Klinikai funkciók
– magyar graduális oktatás tanulmány felelőse 2006-tól, vezető tanulmányi felelős 2013-tól
– gyógyszerfelelős 2007. és 2013. között
– Infektológiai Hálózatban a klinika képviselője 2007-től 2009-ig
– a klinikán működő Semmelweis Corneabank vezetője 2007 óta

SZAKVIZSGA:
– Szemészet szakvizsga, 1995
– Nemzetközi szemészeti alapvizsga (Basic Science Assessment for
Ophthalmologists), 1996
– Nemzetközi szemészeti klinikai szakvizsga (Clinical Science
Assessment for Ophthalmologists), 2001
TANULMÁNYUTAK:
Belföldi tanulmányút: – Debrecen, 1 hét, 1992
Külföldi tanulmányút:
– Universitätsklinik für Augenheilkunde, Ausztria, Landeskrankenhaus
Innsbruck, Ausztria, 3 hónap, 1995.
– Corneal Department, Eye Hospital Rotterdam, Hollandia, 3 hónap, 1996.
– Cornea Department, Villa Serena Hospital, Forlí, Olaszország, 2 hét, 2007.

SZAKMAI TÁRSASÁGI TAGSÁG:
– Magyar Szemorvostársaság (1992-től)
2014-től vezetőségi tagság
– Magyar Szemorvostársaság cornea szekciója (2006-tól)
– EuCornea európai corneatársaság (2012-től)
PÁLYÁZATOK ÉS VERSENYEK:

1989 TDK konferencia, Budapest:, első díj
1989 Rektori pályázat: első díj. Cím: A perifériás ideg sérülése nyomán fellépő
szerkezeti változások az érző neuronok centrális szárában
1997 Március 15-e szemészeti pályázat, dícséret

NYELVTUDÁS:
– angol, szakmaival bővített középfokú nyelvvizsga, 1989
– német alapfokú, C típusú nyelvvizsga, 1992
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG:

1991-1992 – TMB ösztöndíj, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem,
Szeged, Szemészeti Klinika
1991-2003. – Kutatómunka témája: Az excimer lézerkezelés hatása a szaruhártya
szöveteire. Témavezető: Prof. Süveges Ildikó
1994-1996 – OTKA ifjúság pályázat, (3 éves, évi 230eFt). Száma: F012735
2003. – Ph.D. fokozat megszerzése. (diploma száma: 664/2003.). Tézisek
címe: A felszíni excimer lézerkezelés hatása a szaruhártyára és
környezetére – kísérletes és klinikai tanulmány
2004-től – részvétel új diagnosztikus és műtéti módszerek bevezetésében a
szaruhártya-betegségek kezelésében a klinikán
– a könny és a csarnokvíz gyulladásos elemeinek vizsgálata különböző
szemfelszíni betegségekben
– az amnionmembrán gyulladáscsökkentő hatásának kísérletes vizsgálata
– tudományos diákkörös hallgatók témavezetése
– bírálatok, opponensi vélemények készítése PhD disszertációkról,
szigorlati- és bíráló bizottsági tagság PhD védéseken
– lektori tevékenység hazai és nemzetközi folyóiratokban
Budapest, 2015. július 4.


Semmelweis Kiválóság (Excellence)

Az adatok a Központi Könyvtár adatbázisából származnak. MTMT azonosító: 10024588

Tudományos társaság tisztségek, tagságok
European Cornea Society Nemzetközi 2013 Tag
Magyar Szemorvostársaság Hazai 1992 Tag
Magyar Szemorvostársaság Cornea Szekció Hazai 2006 Tag
Tudományos folyóirat szerkesztőségi, bírálói tagságok
Acta Ophthalmologica Nemzetközi 2013 Reviewer
BMJ Case Reports Nemzetközi 2015 Reviewer
British Journal of Medicine and Medical Research Nemzetközi 2015 Reviewer
International Medicine & Applied Science Hazai 2012 Reviewer
Ophthalmology Research: An International Journal Nemzetközi 2015 Reviewer
Szemészet Hazai 2013 Reviewer