Prof. Dobolyi Árpád

tudományos tanácsadó, PhD, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

CV

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ – Dr. Dobolyi Árpád

 

Személyi adatok

Állampolgárság: magyar

Született: Budapest, 1970 márc. 25.

Családi állapota: nős, 2 gyerek

 

Tanulmányi adatok és munkahelyi előmenetel

1984-1988: Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Integrált Természettudományi Tagozat

1989-1995: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Vegyész Szak

1993-1994: Bristol University, UK, Gyógyszertan

1995-1998: Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Celluláris és Molekuláris Élettan Doktori Program, nappali tagozat

2000: PhD fokozat, elméleti orvostudományok, summa cum laude, témavezetője: Dr. Juhász Gábor, doktori értekezés címe: A nem-adenozin nukleozidok idegrendszerbeli szerepének vizsgálata

1999-2005 (2001-től külföldi tanulmányúton): MTA-ELTE Neurobiológiai Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs

2005-2007: Magyar Tudományos Akadémia, MTA-Semmelweis Egyetem Neuromorfológiai Kutatócsoport, Marie Curie ösztöndíjas, tudományos főmunkatárs

2007- 2012: Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, MTA-SE Neuromorfológiai és Neuroendokrin Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs

2013-               : Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, a Neuromorfológiai Kutatócsoport vezetője, tudományos főmunkatárs

2014-   : MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport vezetője, tudományos tanácsadó

 

Címek, kitüntetések, ösztöndíjak

1988: A Magyar Kémikusok Egyesületének Szent-Györgyi Albert Emlékérme az 1987-es és az 1988-as Nemzetközi Kémiai Diákolimpia bronz, illetve ezüstérmének elnyeréséért

1992: Kiváló tanulmányi eredményért és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételéért 1992-ben Kiemelt, majd 1993-ban Köztársasági ösztöndíj

1993:   A British Council ösztöndíja az 1993-94-es tanévre Nagy Britanniába, a Bristoli Egyetemre, gyógyszertani tanulmányok és kutatások céljából

1995: Gödöllőn, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia állatszervezettani Szekciójának második díja

1997, 1999:     A Japán Oktatási Minisztérium ösztöndíja 1997-ben két hónapra, majd 1999-ben három hónapra a National Institute for Physiological Sciences Intézetbe, Okazakiba a mozgásszabályozás kutatása céljából

2001-2005: National Institutes of Health ösztöndíja az Egyesült államokba, fő kutatási terület a neuropeptidek idegrendszeri funkciójának vizsgálata

2004: A NARSAD (National Alliance for Research in Schizophrenia and Depression – egy USA-beli alapítvány) Young Investigator Award díja

2004: A fiatal kutatók tudományos előadásianak versenyén a FARE (Fellows Award for Research Excellence) díj a National Institutes of Health-ben

2005: az Európai Bizottság Marie Curie Intra-European Fellowship 2 eves ösztöndíja

2007: a Magyar Tudományos Akadémia 3 éves  Bolyai János Kutatási Ösztöndíja

2011: a Magyar Tudományos Akadémia 3 éves  Bolyai János Kutatási Ösztöndíja

2012: A November hónap OTKA kutatója

2014: A Magyar Tudományos Akadémia Doktora

2015: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Emléklapja

2015: A Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára

 

Elnyert kutatási pályázatok

Mint vezető kutató:

2004-2005 NARSAD Young Investigator Award Grant. Cím: The action of TIP39 on corticotropin-driven stress systems.

2005-2007 MC-IRG 016423 Marie Curie International Reintegration Grant of the European Commission. Cím: Expression and neuroprotective function of latent transforming growth factor beta binding proteins in the central nervous system of rodent and human.

2007-2011 NKTH-OTKA K67646 kutatási pályázat. Cím: Morphological basis of the role of a novel peptidergic neuromodulator system in nociceptive information processing.

2009-2011 NFM-OTKA NNF 78219 kutatási pályázat. Cím: Transforming growth factor beta proteins in the central nervous system.

2010-2011 A Pfizer Hungary Kft. Alapkutatási pályázata. Cím: Identification of target proteins for the treatment of postpartum depression and psychosis

2011-2012 OTKA NNF2 85612 kutatási pályázat. Cím: The function of transforming growth factor beta proteins in the central nervous system.

2012-2015 OTKA K100319 kutatási pályázat. Cím: Novel peptiderg mechanisms in central maternal adaptations

2014-2017 A nemzeti agykutatási program KTIA_NAP_13-2-2014-0004 kutatási pályázata. Cím: Az utódgondozás neurobiológiája rendszerbiológiai megközelítésben

2016-2019 OTKA K116538 kutatási pályázat. Cím: Neurogenomic basis of parental behaviour: gene expressional differences in brain on phylogenetic and individual levels

Mint senior kutató:

2008-2011 OTKA NK 72929 kutatási pályázat. Cím: Topography and neurochemical characterization of hypothalamic and central autonomic pathways.

2009-2013 NKTH TECH_09_A1 konzorciális kutatási pályázat. Cím: Development of intelligent nanosensor diagnosing ion homeostasis at subcellular level.

 

Oktatási tevékenység

1997-1998: ELTE Összehasonlító Élettani Tanszékén laboratóriumi gyakorlatvezető.

1999-2000: a Semmelweis Egyetem 1. sz. Élettani Intézetében laboratóriumi gyakorlatvezető.

2009:   Meghívott előadó az Állami Egészségügyi Központ által szervezett, Klinikai és Elméleti Audiológia címmel tartott tanfolyamon. Előadásának címe: A központi idegrendszer szerepe a hallásban.

2009:   Meghívott előadó a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája által indított Humán Neuroanatómia 3 – Szabályozó rendszerek neuroanatómiája nevű PhD kurzuson. Előadásának címe: Az alvás, az ébrenlét, és az álom neuroanatómiája.

2010, 2012: Neuropeptidek szerepe az idegrendszer működésében címmel PhD kurzus szervezője és előadója a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolájában.

2012, 2014: Meghívott előadó a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája által indított Celluláris és Molekuláris Neurobiológia nevű PhD kurzuson. Előadásának címe: Növekedési faktorok és receptoraik a központi idegrendszerben.

2013, 2015: Meghívott előadó a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája által indított Neuroendokrinológia nevű PhD kurzuson. Előadásának címe: Az anyai magatartás hormonális szabályozása.

2012- : Sejtbiológia, szövettan, és neuroanatómia előadásokat tart orvostanhallgatóknak magyarul és angolul a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében.

2014- : A Bevezetés a rendszerbiológiába kötelezően választható Biológus MSc kurzus tárgyfelelőse és előadója az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2014- : Az emlős-humán szövet- és szervfejlődéstan Biológus MSc kurzus előadója és gyakorlatvezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2014- : Bevezetés a molekuláris neurobiológiába Biológus MSc kurzus előadója az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2014- : Szabályozásbiológia kötelező Biológus MSc kurzus előadója az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2015- : Élettani vizsgálómódszerek kötelezően választható Biológus MSc gyakorlat vezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

2016-: Molekuláris Idegtudomány címmel kötelezően választható MSc kurzus tárgyfelelőse és előadója az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

 

PhD témavezetés:

2007-    A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában akkreditált témavezető.

2007-2012: A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Dr. Bagó Attilának, aki 2012-ben „A TIP39-PTH2 receptor neuromodulator rendszer rágcsálók és főemlősök központi idegrendszerében” címmel szerzett PhD fokozatot.

2008-2013: A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Dr. Cservenák Melindának, aki 2013-ban „A tuberoinfundibular peptide of 39 residues nevű neuropeptid szerepe az utódgondozás központi idegrenszeri szabályozásában” címmel szerzett PhD fokozatot.

2009- 2015   A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Dr. Vincze Csillának, aki 2015-ben ”Transzformáló növekedési faktor beta proteinek a központi idegrendszerben” címmel szerzett PhD fokozatot.

2011-    A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Szabó Éva Rebekának, aki 2014-ben szerzett abszolutóriumot. A doktori téma címe: A központi idegrendszeri amylin, egy újonnan azonosított neuropeptid szerepe az utódgondozásban.

2013-    A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Pál Gabriellának, aki 2014-ben szerzett abszolutóriumot. A doktori téma címe: Transzformáló növekedési faktor béta fehérjék és receptoraik szerepe agyi ischemia során.

2014-    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Ravasz Lillának. A doktori téma címe: A gyorsan tüzelő interneuronok szerepe a fiziológiás hangulatváltozások és pszichiátriai betegségek mechanizmusaiban.

2014-    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Gellén Barbarának. A doktori téma címe: Post-transzlációs módosulások és proteomikai változások a szinapszisban hangulatváltozással összefüggő folyamatok során.

2015-   A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Dr. Lékó Andrásnak. A doktori téma címe: Növekedési faktorok az anyai idegrendszeri adaptációkban.

2015-   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Udvari Edina Brigittának. A doktori téma címe: Az anyákban, valamint az anyai depriváció hatására az utódokban bekövetkező fehérjeváltozások vizsgálata.

2015-   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Doktori Iskola keretében PhD témavezetője Fazekas Emese Alexandrának. A doktori téma címe: Nemi szerepek neurogenetikai háttere énekesmadarakban és kisemlősökben

 

 

Szakdolgozati és TDK témavezetés:

2006-2007: Brenner Dávid, a Semmelweis Egyetem VI. évf. hallgatója Rektori Pályázatának konzulense. A rektori pályázat címe: Neurotranszmitterek a fejlődő idegrendszerben: a TIP39 fejlődése patkányban

2008-2009: Domokos Dominika, fiatal kutató. A kutatási téma címe: Az anyai viselkedés során aktiválódó neuronok a patkány agytörzs egy újonnan leírt sejtcsoportjában. A dolgozat a VII. KutDiák Esszépályázat Elméleti Orvostudomány szekciójában I. helyezést ért el.

2008-2012: Mogyoródi Bence, a Semmelweis Egyetem IV-VI. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe:  A nucleus paralemniscalis medialis efferens neuronális kapcsolatai. Az előadás a Semmelweis Egyetem 2011. évi TDK konferenciáján I. díjat nyert.

2009-2010: Szabó Éva Rebeka, az ELTE biológus hallgatójának szakdolgozati témavezetője. A szakdolgozati téma címe: Rekombináns vírusok, mint neuronális pályajelölő anyagok.

2009-2011:      Domokos Dominika, a Semmelweis Egyetem I.-II. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: Agytörzsi neuronok aktivitásának változása az anyai viselkedéssel összefüggésben. A Kutató Diákok Esszépályázatának I. Díja az Elméleti Orvostudomány Szekcióban.

2009-2013: Pál Gabriella, a Semmelweis Egyetem III-VI. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: A TGF-β fehérjék expressziója patkányagyban kísérletesen indukált fokális ischaemiát követően. Az előadás a Semmelweis Egyetem 2012. évi TDK konferenciáján III. díjat, a Semmelweis Egyetem 2013. évi TDK konferenciáján I. díjat, az Országos TDK Konferencián Különdíjat nyert.

2011-2012:      Gubik Károly, a Semmelweis Egyetem III. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: Kölykök vokalizációja patkányban, a sírás állatmodellje.

2012-2015       Lékó András, a Semmelweis Egyetem III.-VI. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: Az IGF binding protein-3 (IGFBP-3) expressziójának megváltozása és mintázata laktáló anyák hypothalamusában. Az előadás a Semmelweis Egyetem 2013 ill. 2014. évi TDK konferenciáján III. illetve II. díjat nyert, az Országos Diákköri Konferencián 2015-ben pedig I. díjjal jutalmazták.

2014-2015       Udvari Edina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem IV.-V. évf. hallgatója, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet regisztrált tudományos diákkörös hallgatója. TDK témájának címe: A szinaptikus proteom változásai az anyai hipotalamuszban. Az előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014. évi TDK konferenciáján I. díjat nyert.

 

Meghívásos Tudományos Előadások

 1. Dobolyi (2015) Neuropeptides and maternal responsiveness 14th international congress on amino acids and proteins. Vienna, Austria
 2. Dobolyi (2015) Inputs and activational mechanisms of preoptic galanin neurons in mother rats. Neuropeptides 2015, Aberdeen, UK
 3. Dobolyi (2015) Az utódgondozás neurobiológiája rendszerbiológiai megközelítésben. Magyar Tudományos Akadémia, Orvosi Osztály
 4. Dobolyi (2014) Systems biological tools to identify drug targets for the treatment of postpartum depression. XIII. Conference of the Hungarian Clinical Neurogenetics Society, Galyatető, Hungary.
 5. Dobolyi (2014) A systems biological approach to identify drug targets in stroke. VIII. Symposium of the Experimental Pharmacological Section of the Hungarian Society of Experimental and Clinical Pharmacology, Velence, Hungary.
 6. Dobolyi (2013) A thalamic relay center affecting maternal physiology by peptidergic mechanisms. The 5th International Conference on The Parental Brain Conference, Regensburg, Germany.
 7. Dobolyi (2013) Identification of potential drug targets in postpartum depression. XIV. Hungarian Neuroscience Society Meeting, Budapest, Hungary.
 8. Dobolyi (2012) Brain circuitry of maternal adaptation. ´The Impact of the next generation of neurobiologists´. The IBRO International Workshop 2012, Szeged, Hungary.
 9. Dobolyi (2010) Central amylin expression and its potential involvement in maternal regulations. 7th International Symposia on the CGRP Family, Queenstown, New Zealand.
 10. Dobolyi (2010) The role of TIP39 in maternal adaptations. Neural Cell Function Interest Group, National Institutes of Health, Bethesda, USA.
 11. Dobolyi (2010) Microarray reveals robust induction of amylin in the maternal preoptic area. The 4th International Conference on The Parental Brain, Edinburgh, Scotland, UK.
 12. Dobolyi, M. Cservenák, I. Bodnár, M. Palkovits, G.M. Nagy, T.B. Usdin (2010) Anatomical and functional evidence for the involvement of tuberoinfundibular peptide of 39 residues in the regulation of suckling-induced prolactin release. The 7th International Congress of Neuroendocrinology, Rouen, France.
 13. Dobolyi (2010) Brain distribution of mRNAs encoding TGF-betas and latent TGF-beta binding proteins. Colloquium series, Institute for Anatomy and Cell Biology, University Freiburg, Germany.

Cservenák M., Palkovits M., Usdin T.B., Dobolyi A.* (2009) Activation of posterior thalamic TIP39 neurons in mother rats. Neuropeptide Festival, Meeting of the European Neuropeptide Club and the Summer Neuropeptide Conference, Salzburg, Austria.

 

Tudományos Ismeretterjesztő Előadások

Dobolyi A (2015) Az utódgondozási viselkedés neurobiológiája, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlőgimnázium, Apáczai napok

Dobolyi A (2014) Az anyai idegrendszer, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Élő-adás előadássorozat

 

Nyelvismeret

Felsőfokú C-típusú állami angol nyelvvizsga

Középfokú C-típusú állami német nyelvvizsga

Középfokú C-típusú állami francia nyelvvizsga

 

 

Közéleti tevékenység

Tudományos társasági tagság:

The Endocrine Society, Society for Neuroscience, Forum of European Neuroscience Societies, International Brain Research Organization, Magyar Idegtudományi Társaság, Magyar Élettani Társaság

Tudományos társasági vezetőségi tagság: Magyar Idegtudományi Társaság

Konferencia Szervező- és Programbizottság: XIV Conference of the Hungarian Neuroscience Society

Konferencia Szervező- és Programbizottság: XV Conference of the Hungarian Neuroscience Society

Bizottsági tagság:

Magyar Tudományos Akadémia, Fiatal Kutatók Testülete, 2010-2014

Magyar Tudományos Akadémia, Neurobiológiai Bizottság, 2014-

Bíráló fokozatszerzésen: Dénes Ádám, PhD, Semmelweis Egyetem, 2007

Bodor Ágnes Lívia, PhD, Semmelweis Egyetem, 2009

Kwakowsky Andrea, PhD, ELTE, 2009

Ludányi Anikó, PhD, Semmelweis Egyetem, 2011

Tóth Kinga, PhD, Semmelweis Egyetem, 2012

Csanáky Katalin Andrea, Pécsi Egyetem, 2014

Molnár Csilla, Semmelweis Egyetem, 2015

Fodor Anna, Semmelweis Egyetem, 2015

Bírálóbizottsági tagság:         Slézia Andrea, PhD, Semmelweis Egyetem, 2009

Barabás Klaudia, PhD, ELTE, 2011

Takács Eszter, PhD, ELTE, 2012

Tresóné Takács Virág, PhD, Semmelweis Egyetem, 2012

Vida Barbara, PhD, ELTE, 2012

Kis Katalin, PhD, ELTE, 2015

Kurkó Dalma, PhD, ELTE, 2015

Varga János, Semmelweis Egyetem, 2015

PhD Szigorlati bizottsági tagság: Hangya Balázs, Semmelweis Egyetem, 2009

Kaszás Attila, Semmelweis Egyetem, 2010

Rovó Zita, Semmelweis Egyetem, 2012

Cserép Csaba, Semmelweis Egyetem, 2013

Szabadits Eszter, Semmelweis Egyetem, 2013

Ashaber Mária, Semmelweis Egyetem, 2013

Horváth Domonkos Áron, Semmelweis E., 2014

Szigeti Katalin, Semmelweis Egyetem, 2014                                                                                                               Chiovini Balázs, Semmelweis Egyetem, 2014

 

Rendszeres kézirat bírálói tevékenység a következő folyóiratok számára:

Acta Physiologica Hungarica, IF: 0,882

Brain Research, IF: 2,828

Current Medicinal Chemistry, IF: 4,070

Endocrinology, IF: 4,717

European Journal of Nutrition, IF: 3,127

Experimental Neurology, IF: 4,645

International Journal of Molecular Sciences, IF: 2,598

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, IF: 6,430

Journal of Neuroendocrinology, IF: 3,507

Neuropeptides, IF: 2,546

Neuroscience Letters, IF: 2,026

Physiological Research, IF: 3,033

Physiology and Behaviour, IF: 1,487

PlosOne, IF: 3,730

Reproductive Biology and Endocrinology, IF: 2,144

Pályázat bírálói tevékenység a következő ügynökségek számára:

Horizon 2020, European Commission, Consortial Panel

Horizon 2020, European Commission, Marie Sklodowska Curie Actions

7th Framework Programme of the European Commission, Consortial Panel

7th Framework Programme of the European Commission, Marie Curie Actions

Research Technological Development & Innovation Actions, Greece

Research Promotion Foundation of Cyprus

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bólyai Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Merit Díj, Semmelweis Egyetem


Semmelweis Kiválóság (Excellence)

Az adatok a Központi Könyvtár adatbázisából származnak. MTMT azonosító: 10000526

Tudományos társaság tisztségek, tagságok
Forum of European Neuroscience Societies Nemzetközi 2000 Tag
Magyar Idegtudományi Társaság Hazai 1996 Elnökségi tag
Tudományos folyóirat szerkesztőségi, bírálói tagságok
Acta Physiologica Hungarica Hazai 2012 Reviewer
Current Topics in Medicinal Chemistry Nemzetközi 2011 Szerkesztő
Endocrinology Nemzetközi Reviewer
European Journal of Nutrition Nemzetközi 2009 Reviewer
Experimental Neurology Nemzetközi 2012 Reviewer
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Nemzetközi 2010 Reviewer
Letters in Drug Design Nemzetközi 2012 Reviewer
Mini Reviews in Medicinal Chemistry Nemzetközi 2012 Reviewer
Neuroscience Letters Nemzetközi Reviewer
PlosOne Nemzetközi 2012 Reviewer
Reproductive Biology and Endocrinology Nemzetközi 2009 Reviewer
Díjak, kitüntetések
Európai Bizottság Marie Curie Intra-European Fellowship 2 éves ösztöndíja Nemzetközi 2005 Egyéb
Fellows Award for Research Excellence (FARE) díj a National Institutes of Health-től Nemzetközi 2004 Egyéb
Magyar Tudományos Akadémia 3 éves Bolyai János Kutatási Ösztöndíja Hazai 2007 Egyéb
Magyar Tudományos Akadémia 3 éves Bolyai János Kutatási Ösztöndíja Hazai 2011 Egyéb
National Alliance for Research in Schizophrenia and Depression (NARSAD – egy USA-beli alapitvány) Young Investigator Award díja Nemzetközi 2004 Young investigator
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) - a hónap kutatója Hazai 2012 Egyéb