PhD Czeglédi Edit

oktató, tanársegéd

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Publikációs lista

Tanulmányok:

 

 1. Czeglédi E. (2007): Az elhízás Cooper–Fairburn-féle kognitív viselkedésterápiás megközelítésének bemutatása. Alkalmazott Pszichológia, 9(34), 174–197.
 2. Urbán R., Czeglédi E., Kovács K., Kelemen A. (2008): A szenzoros élménykeresés összefüggése az alkoholfogyasztással és az alkohollal kapcsolatos elvárásokkal serdülők körében. Magyar Pszichológiai Szemle, 63(3), 499–
 3. Czeglédi E. (2008): Az Elhízással Kapcsolatos Jóllét Kérdőív (Obesity Related Well-Being Questionnaire) hazai adaptációja. Alkalmazott Pszichológia, 10(12), 93–
 4. Czeglédi E., Urbán R., Rigó A. (2009): Elhízás és testképpel való elégedetlenség. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(2), 313–
 5. Simonyi G., Czeglédi E. (2009): Az elhízás pszichés vezetése és a diéta gyakorlati problémái. Magyar Családorvosok Lapja, 2009/5, 17–
 6. Perczel Forintos D., Czeglédi E. (2009): Falánkság, túlsúly, elhízás. Az obesitas pszichoterápiás megközelítési lehetőségei. Psychiatria Hungarica, 24(5), 365–
 7. Papp I., Czeglédi E., Túry F. (2010): Az elhízással kapcsolatos attitűd mérése gyermekkorban. A Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának pszichometriai sajátságai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11(3), 209–225.
 8. Czeglédi E., Csizmadia P. (2010): Beszámoló a III. Közösen–Könnyebben Életmódváltó Munkahelyi csapatverseny keretében végzett kérdőíves felmérésről. I. rész. Egészségfejlesztés, 51(3), 17–21.
 9. Czeglédi E., Csizmadia P. (2010): Beszámoló a III. Közösen–Könnyebben Életmódváltó Munkahelyi csapatverseny keretében végzett kérdőíves felmérésről. II. rész. Egészségfejlesztés, 51(4), 13–17.
 10. Czeglédi E., Urbán R., Csizmadia P. (2010): A testkép mérése: a Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(3), 431–462.
 11. Czeglédi E., Urbán R. (2010): A Háromfaktoros Evési Kérdőív (Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21‑Item) hazai adaptációja. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(3), 463–494.
 12. Papp I., Czeglédi E., Túry F. (2011): A szociokulturális hatások kapcsolata az elhízottakkal szembeni előítéletekkel kora serdülőkorban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(2), 149–171.
 13. Czeglédi E., Bartha E., Urbán R. (2011): Az evési magatartás összefüggéseinek vizsgálata főiskolai hallgatónőknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(2), 299–320.
 14. Czeglédi E., Csizmadia P., Urbán R. (2011): A testtel való elégedetlenség mérése és rizikótényezői: A Testforma Kérdőív rövidített formájának (Body Shape Questionnaire Short Form 14) hazai adaptációja. Psychiatria Hungarica, 26(4), 241–249.
 15. Szabó K., Túry F., Czeglédi E. (2011): Evészavarok és a média – A magazinolvasási szokások és az evészavarok lehetséges kapcsolata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(4), 353–374.
 16. Babusa, B., Urbán, R., Czeglédi, E., Túry, F. (2012): Psychometric properties and construct validity of the Muscle Appearance Satisfaction Scale among Hungarian men. Body Image, 9(1), 155–162.
 17. Pénzes, M., Czeglédi, E., Balázs, P., Foley, K. L. (2012): Factors associated with tobacco smoking and the belief about weight control effect of smoking among Hungarian adolescents. Central European Journal of Public Health, 20(1), 3–
 18. Czeglédi E. (2012): A viselkedésváltozás transzteoretikus modelljének alkalmazási lehetőségei az elhízás kezelésében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(4),411–434.
 19. Czeglédi E., Urbán R. (2012): A depresszió kockázati tényezői és időbeli alakulása egy kórházi súlycsökkentő program résztvevőinek körében. Psychiatria Hungarica, 27(5), 361–378.
 20. Papp, I., Urbán, R., Czeglédi, E., Babusa, B., Túry, F. (2013): Testing the Tripartite Influence Model of body image and eating disturbance among Hungarian adolescents. Body Image, 10(2), 232–242.
 21. Béres A., Czeglédi E., Babusa B. (2013): A testedzésfüggőség és a testkép vizsgálata fitneszedzést végző nők körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 14(2), 91–114.
 22. Czeglédi E., Urbán R. (2013): Az elhízással kapcsolatos életminőség mérése: Az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változatának (Obesity Adjustment Survey – Short Form) hazai adaptációja. Pszichológia, 33(2), 139-158.
 23. Czeglédi E., Csizmadia P., Urbán R. (2013): Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (Obesity Beliefs Scale) hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(3), 475–
 24. Szepes M., Czeglédi E., Urbán R., Horváth K., Balog P. (2014): A Szülői Konfliktusok Észlelését Mérő Skála hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(2), 139–170.
 25. Mezei, Á., Gulec, H., Czeglédi, E., Fritz, A., Túry, F. (2014): Linguistic characteristics of patients with bulimic symptomatology in an online post-treatment program: An exploratory study. Eating and Weight Disorders, 19:
 26. Papp I., Czeglédi E., Udvardy-Mészáros Á., Vizin G., Perczel Forintos D. (2014): A viselkedésterápia eredményeinek vizsgálata az elhízás kezelésében egy év távlatában. Orvosi Hetilap, 155(30), 1193–1199.
 27. Babusa, B., Czeglédi, E., Túry, F., Mayville, S. B., Urbán, R. (2015): Differentiating the levels of risk for muscle dysmorphia among Hungarian male weightlifters: A factor mixture modeling approach. Body Image, 12, 14–21.
 28. Szabó, K., Czeglédi, E., Babusa, B., Szumska, I., Túry, F., Sándor, I., Bauer, S. (2015): The European Initiative ProYouth for the Promotion of Mental Health and the Prevention of Eating Disorders Screening Results in Hungary. European Eating Disorders Review, 23, 139-146.
 29. Czeglédi E., Pál E., Bartha E. (in press): A Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika.
 30. Demeter A., Túry F., Czeglédi E. (in press): Az evészavarok egy lehetséges kockázati tényezője: a szülők megjelenéssel kapcsolatos elvárásai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika.
 31. Szalai, T. D., Czeglédi, E. (in press): Attachment as a predictor of risk for eating disorders on a representative Hungarian adult sample. Ideggyógyászati Szemle.

 

 

Könyvfejezetek:

 

 1. Czeglédi E. (2008): Az Elhízással Kapcsolatos Jóllét Kérdőív (Obesity Related Well-Being Questionnaire) hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. AGTEDU 2008. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa. II. kötet. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, 225–230.
 2. Perczel Forintos D., Czeglédi E. (2011): Az elhízás kognitív (és) viselkedésterápiás megközelítési lehetőségei. In: Túry F., Pászthy B. (szerk.), Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 36–59.
 3. Czeglédi E. (2012): A testsúlyszabályozás interdiszciplináris megközelítése. In: Demetrovics Zs., Urbán R., Rigó A., Oláh A. (szerk.), Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I. Személyiség, egészség, egészségfejlesztés. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 171–216.
 4. Túry F., Czeglédi E., Papp I., Dukay-Szabó Sz., Babusa B., Güleç H., Mezei Á., Szabó K., Varga M., Szumska I. (2013): A táplálkozási magatartás zavarainak felmérése reprezentatív hazai minta alapján – különös tekintettel a háttértényezőkre. In: Susánszky É., Szántó Zs. (szerk.), Magyar lelkiállapot 2013. Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 147–160.
 5. Győrffy Zs., Czeglédi E., Dukay-Szabó Sz., Sándor I. (2013): A bántalmazás szociodemográfiai háttértényezőinek alakulása Magyarországon. In: Susánszky É., Szántó Zs. (szerk.), Magyar lelkiállapot 2013. Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 161–174.

 

 

Előadások:

 

 1. Czeglédi E. (2008): A Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Nyíregyháza, 2008. május 22.
 2. Czeglédi E. (2008): A Háromfaktoros Táplálkozási Kérdőív (Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21) hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. II. Magyar Evészavar Kongresszus. Budapest, 2008. szeptember 19. Psychiatria Hungarica, 23(S1),
 3. Czeglédi E. (2008): A karcsúságideál, testi attitűdök, szorongás és önértékelés összefüggései normál súlyú egyetemista hallgatónőknél. II. Magyar Evészavar Kongresszus. Budapest, 2008. szeptember 20. Psychiatria Hungarica, 23(S1),
 4. Czeglédi E. (2008): Az Elhízással Kapcsolatos Jóllét Kérdőív (Obesity Related Well-Being Questionnaire) hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. AGTEDU 2008. konferencia. Kecskemét, 2008. november 6.
 5. Czeglédi E. (2009): A motivációs interjú alkalmazási lehetőségei az elhízás kezelésében. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság II. Kongresszusa. Budapest, 2009. április 25. Cardiometabolica Hungarica, 2(S1),
 6. Pénzes M., Czeglédi E., Polus, S. (2009): Egészségügyi főiskolás hallgatók dohányzással kapcsolatos attitűdjei. Fiatal Higiénikusok Fóruma V. Eger, 2009. május 15.
 7. Czeglédi E., Csizmadia P. (2010): Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (Obesity Beliefs Scale) hazai adaptációja. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2010. január 29. Psychiatria Hungarica, 24(S1),
 8. Czeglédi E., Bartha E. (2010): Az evés pszichológiai aspektusai – a táplálkozási magatartás korrelátumainak alakulása főiskolai hallgatónőknél. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2010. január 29. Psychiatria Hungarica, 24(S1),
 9. Vizin G., Czeglédi E., Perczel Forintos D. (2010): Nincs de! Fogyni érdemes! Beszámoló egy viselkedésterápiás testsúlycsökkentő program eredményeiről. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2010. január 29. Psychiatria Hungarica, 24(S1),
 10. Czeglédi E. (2010): Az elhízott páciensek kezelési együttműködése növelésének lehetőségei pszichológus szemmel. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság IV. Kongresszusa. Budapest, 2010. március 27. Cardiometabolica Hungarica, 3(S1),
 11. Czeglédi E. (2010): Telemedicina a testsúlymenedzselésben. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság IV. Kongresszusa. Budapest, 2010. március 27. Cardiometabolica Hungarica, 3(S1),
 12. Czeglédi E. (2010): Diétás tanácsadás a pszichológus szemével (műhely). XIV. Budapesti Pszichológiai Napok (Pszinapszis). Budapest, 2010. április 11. Utak labirintusa (kivonatkötet), 83–84.
 13. Vizin G., Czeglédi E., Perczel Forintos D. (2010): Nincs de! Az Obesitas kezelése a pszichoterápiás gyakorlatban – Beszámoló egy viselkedésterápiás testsúlycsökkentő program eredményeiről. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs, 2010. május 28.
 14. Vizin G., Czeglédi E., Mészáros Á., Perczel Forintos D. (2010): A cognitive behavioral treatment of obesity. A pilot study. XL Congress of European Association for Behavioural & Cognitive Therapies. Milano, Italy, October 7–10, 2010.
 15. Papp, I., Czeglédi, E., Túry, F. (2010): Measurement of the attitude towards obesity – Psychometric characteristics of the Hungarian version of the Shared Activities Questionnaire. Jubilee Congress on Eating Disorders, Alpbach, Austria, October 23, 2010.
 16. Pénzes M., Czeglédi E., Balázs P. (2011): A testtömeg és a testalkat önértékelésének összefüggése a dohányzással serdülők körében. Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének V. Konferenciája. Szeged, 2011. szeptember 1.
 17. Babusa B., Urbán R., Czeglédi E., Túry F. (2012): Az izomdiszmorfia tüneteinek felmérésére szolgáló Izomzattal Való Elégedettség Skála pszichometriai vizsgálata. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlése. Debrecen, 2012. január 27.
 18. Papp I., Czeglédi E., Babusa B., Túry F. (2012): A szociokulturális hatások kapcsolata a testképpel való elégedetlenséggel serdülőkorban. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlése. Debrecen, 2012. január 27.
 19. Papp I., Udvardy-Mészáros Á., Czeglédi E., Vizin G., Perczel Forintos D. (2012): A viselkedésterápia hatékonyságának vizsgálata az elhízás kezelésében. IV. Magyar Evészavar Kongresszus. Pécs, 2012. szeptember 15.
 20. Pénzes, M., Czeglédi, E., Balázs, P., Foley, K. L. (2012): Body weight control and tobacco smoking among adolescents: A prospective study. American Public Health Association 140th Annual Meeting & Exposition. San Francisco, CA, October 27–31, 2012.
 21. Bartha E., Czeglédi E., Kovács N., Urbán R. (2012): Az egészség- és egészségkárosító magatartások felmérése főiskolai hallgatónők körében. 42. Mozgásbiológiai Konferencia. Budapest, 2012. november 22–23.
 22. Babusa B., Czeglédi E., Túry F. (2013): Férfi testideálok és az izomdiszmorfia kockázati prevalenciájának változása súlyzós testedzést folytató férfiak körében. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése. Győr, 2013. január 23–26.
 23. Béres A., Czeglédi E., Babusa B. (2013): A Testértékelési Skála (Body Appreciation Scale) hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése. Győr, 2013. január 23–26.
 24. Czeglédi E. (2013): Az obezogén evési magatartások vizsgálata férfi egyetemi hallgatók körében. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése. Győr, 2013. január 23–26.
 25. Czeglédi E. (2013): Intézeti súlycsökkentő kezelésben részt vevők életminőségének felmérése. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság X. Jubileumi Kongresszusa. Budapest, 2013. március 22–23. Cardiometabolica Hungarica, 6(S1), 29–30.
 26. Papp I., Czeglédi E., Udvardy-Mészáros Á., Vizin G., Perczel Forintos D. (2013): A viselkedésterápia hatékonyságának vizsgálata az elhízás kezelésében egy év távlatában. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság X. Jubileumi Kongresszusa. Budapest, 2013. március 22–23. Cardiometabolica Hungarica, 6(S1), 30–31.
 27. Czeglédi E., Urbán R. (2013): A depresszió felmérése egy kórházi súlycsökkentő program résztvevőinek körében. A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2013. június 5–7. Kapcsolataink világa (kivonatkötet), 25–26.
 28. Pénzes M., Czeglédi E., Balázs P. (2013): A testkép és a testideálok alakulása serdülők körében – egy prospektív vizsgálat eredményei. A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2013. június 5–7. Kapcsolataink világa (kivonatkötet), 227–228.
 29. Béres A., Czeglédi E., Babusa B. (2013): A testedzésfüggőség korrelátumainak vizsgálata fitnesz edzést végző nők körében. A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2013. június 5–7. Kapcsolataink világa (kivonatkötet), 209–210.
 30. Perczel Forintos D., Papp I., Czeglédi E. (2014): Jojo diéta vagy tartós fogyás? Egy éves utánkövetés eredményei az elhízás viselkedésterápiájában. Halmy László Emlékkongresszus “Legyen újra halevő nap a péntek!”. Budapest, Magyarország: 2014. április 11–12. Obesitologia Hungarica, 13(1),
 31. Czeglédi E. (2014): Motiváló stratégiák az elhízás kezelésében. Halmy László Emlékkongresszus “Legyen újra halevő nap a péntek!”. Budapest, Magyarország: 2014. április 11–12. Obesitologia Hungarica, 13(1).
 32. Czeglédi E. (2014): A bariátriai műtétekről pszichológus szemmel. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság 56. Nagygyűlése. Tihany, 2014. május 30. – június 3.
 33. Béres A., Czeglédi E., Babusa B. (2014): Az aerobik testedzés rövidtávú hatása a test értékelésére. V. Magyar Evészavar Kongresszus. Debrecen, 2014. szeptember 19–20.
 34. Czeglédi E. (2014): A viselkedésváltozásra való készenlét felmérése súlyfelesleggel élők körében. V. Magyar Evészavar Kongresszus, Debrecen, 2014. szeptember 19–20.
 35. Demeter A., Túry F., Czeglédi E. (2014): A külső megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális hatások és az evészavarok közötti kapcsolat vizsgálata serdülők körében. Magyar Evészavar Kongresszus. Debrecen. 2014. szeptember 19–20.
 36. Szalai T. D., Czeglédi E. (2014): A kötődés és evészavarok összefüggésének vizsgálata reprezentatív hazai felnőtt mintán. V. Magyar Evészavar Kongresszus. Debrecen, 2014. szeptember 19–20.
 37. Galambosné Varjú B., Czeglédi E. (2014): Alexitímia, emocionális evés és elhízás – a playback és a pszichodráma, mint lehetséges intervenciós módszerek (Workshop). Magyar Evészavar Kongresszus. Debrecen, 2014. szeptember 19–20.
 38. Czeglédi E. (2014): A stresszkezelés szerepe a hatékony és egészséges testsúlykontrollban. „Kezelhető az elhízás? – A praxisközösség jelentősége”. A Magyar Elhízástudományi Társaság és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék konferenciája. Budapest, 2014. november 29.
 39. Seres G., Wacha J., Miheller P., Czeglédi E., Uram D., Túry F. (2015): Testi vagy lelki görcs: A „funkcionális” és „organikus” gyomor-bélrendszeri zavarok összehasonlító vizsgálata. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eger, 2015. május 28–
 40. Czeglédi E. (2015): A stresszkezelés szerepe a testsúlykontrollban. XIV. Magatartástudományi Napok. Pécs, 2015. június 11–12.

 

 

Poszterek:

 

 1. Czeglédi E. (2009): Intézeti súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottak prospektív vizsgálata – előzetes beszámoló. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság II. Kongresszusa. Budapest, 2009. április 24. Cardiometabolica Hungarica, 2(S1),
 2. Czeglédi E., Urbán R. (2009): Hungarian version of the Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21 – A preliminary study. 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society. Pisa, Italy, September 23–26, 2009. Psychology and Health, 24(S1), 143-144.
 3. Urbán R., Czeglédi E. (2009): Construct validity of short version of Smoking Consequences Questionnaire in Budapest adolescent smoking study. 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society. Pisa, Italy, September 23–26, 2009. Psychology and Health, 24(S1), 393-394.
 4. Papp I., Czeglédi E., Túry F. (2010): Az elhízással kapcsolatos attitűdök alakulása gyermekkorban. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2010. január 29. „Legjobb poszter” díj.
 5. Nagy H., Czeglédi E. (2010): A Schutte-féle Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála (SSREI) faktorstruktúrájának elemzése. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs, 2010. május 27–
 6. Papp I., Czeglédi E., Túry F. (2011): A szociokulturális hatások kapcsolata a testtel való elégedetlenséggel serdülőkorban. XI. Magatartástudományi napok. Gödöllő, 2011. június 28–
 7. Papp, I., Czeglédi, E., Túry, F. (2011): The association between sociocultural effects and bias against obesity among children. The 19th International Conference on Eating Disorders. Alpbach, Austria, October 20–22, 2011.
 8. Pénzes, M., Czeglédi, E., Balázs, P., Foley, K. L. (2012): Relationship between nutritional status and tobacco smoking among adolescents. 15th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH). Singapore, March 20–24, 2012.
 9. Babusa B., Urbán R., Czeglédi E., Túry F. (2012): Adaptation of the Muscle Appearance Satisfaction Scale in Hungary. 12th International Congress of Behavioral Medicine. Budapest, 2012. augusztus 29. – szeptember 1.
 10. Papp I., Udvardy-Mészáros Á., Czeglédi E., Vizin G., Perczel Forintos D. (2012): Obesity: How behavior therapy works? The 20th International Conference on Eating Disorders. Alpbach, Austria, October 18–20, 2012.
 11. Szilágyi G., Czeglédi E., Rigó A. (2013): Az atópiás dermatitisz pszichológiai korrelátumai. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése. Győr, 2013. január 23–26.
 12. Pénzes, M., Czeglédi, E., Balázs, P., Foley, K. L. (2013): Tobbacco smoking and the belief that smoking controls body weight among adolescents: a three-year prospective study. 19th Annual International Meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT), Boston, MA, USA, March 13–16, 2013. Abstracts,
 13. Pénzes M., Czeglédi E. A., Balázs P., Foley L. K. (2013): Impact of school-based anti-smoking interventions on tobacco-related health knowledge and smoking status of adolescents: a prospective cohort study. Society for Prevention Research, 21st Annual Meeting. San Francisco, CA, USA, May 28–31, 2013. Poster sessions II, Development and testing of interventions (3-056) – 351, page 90. Abstract is available from: http://spr.confex.com/spr/SPR2013/webprogram/Paper20828.html
 14. Pénzes M., Czeglédi E., Balázs P. (2013): A testtel való elégedettség alakulása és előrejelzői serdülőkorban – egy prospektív vizsgálat eredményei. A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2013. június 5–7. Kapcsolataink világa (kivonatkötet), 284–285.
 15. Czeglédi, E., Pénzes, M., Urbán, R. (2013): Obesogenic eating behaviours among Hungarian male students. 17th Congress of the European Union for School and University Health and Medicine, June 27–29, 2013, London, UK.
 16. Szabó, K., Czeglédi, E., Szumska, I., Sándor, I., Mezei, Á., Papp, I., Güleç, H., Babusa, B., Bauer, S., Túry, F. (2013): The European initiative ProYouth for the promotion of mental health, and the prevention of eating disorders, and its progress in Hungary. 17th Congress of the European Union for School and University Health and Medicine, June 27–29, 2013, London, UK.
 17. Pénzes, M., Czeglédi, E., Balázs, P., Foley, K. L. (2013): Implementation of smoke-free law in schools – first results of a prospective survey. 17th Congress of the European Union for School and University Health and Medicine, June 27–29, 2013, London, UK.
 18. Pénzes, M., Urbán, R., Czeglédi, E., Balázs, P., Foley, K. L. (2013): Perception of electronic cigarette as a smoking cessation tool. Australian Smoking Cessation Conference, November 6–8, Sydney, Australia.
 19. Czeglédi, E., Szalai, T. D., Babusa, B. (2015): Body image dissatisfaction, trait anxiety and self-esteem among men. International Conference on Eating Disorders. Boston, MA, USA, April 23–26, 2015.