Dr. Bödör Csaba

tudományos főmunkatárs

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

PhD hallgatók

Dr. Gángó Ambrus

Ambrus 2016 őszén kezdte PhD tanulmányait. Kutatási témája a follicularis lymphoma genetika eltéréseinek feltérképezését célozza. Munkája során a betegségben azonosított genetikai eltérések klinikai jelentőségét és a betegség viselkedésével való összefüggését vizsgálja.

Dr. Kiss Richárd

Richárd 2016 ősze óta vesz részt a doktori képzésben. Doktori kutatási témája az új célzott terápiák hatásának vizsgálata a krónikus lymphocytás leukémia (CLL) klonális heterogenitására. Ez a kutatás a CLL-es betegek célzott kezelése kapcsán megjelenő mutációk jelentőségét és a mindennapi diagnosztikában való alkalmazásának lehetőségét vizsgálja.

 

 

Marosvári Dóra

Dr. Marosvári Dóra
(közös témavezetés Dr. Reiniger Lillával)

Dóri 2014-ben kezdte PhD tanulmányait.
Kutatási témája a primer központi idegrendszeri
lymphomák kialakulásában szerepet játszó
különböző jelátviteli útvonalak, valamint a
krónikus lymphocytás leukémia (CLL) célzott
terápiájában jelentőséggel bíró újonnan leírt
genetikai eltérések vizsgálatát célozza.

 

Korábbi, PhD hallgatók

Király Péter

Dr. Király Péter Attila

Péter 2013-2016 között volt kutatócsoportunk PhD hallgatója. Kutatási témája a familiáris myeloid
daganatok esetében megismert csíravonalbeli genetikai eltérések analízisét foglalta magába. Péter sikeresen zárta tanulmányait, értekezését 2017 októberében védte meg.