Dr. Bödör Csaba

tudományos főmunkatárs

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Kutatók és PhD hallgatók

 

Dr. Nagy Noémi
Noémi 2017 óta a kutatólabor posztdoktor kutatója. Korábban az Intézet PhD hallgatójaként az mTOR jelátviteli útvonal aktivitását vizsgálta Hodgkin lymphomákban. Jelenleg a follicularis lyphomák epigenetikai változásait és új terápiás célpontok azonosítását kutatja.

 

 

 

 

 

 

Dr. Gángó Ambrus
Ambrus 2016 őszén kezdte PhD tanulmányait. Kutatási témája a follicularis lymphoma genetika eltéréseinek feltérképezését célozza. Munkája során a betegségben azonosított genetikai eltérések klinikai jelentőségét és a betegség viselkedésével való összefüggését vizsgálja.

 

 

 

 

 

 

Dr. Kiss Richárd
Richárd 2016 ősze óta vesz részt a doktori képzésben. Doktori kutatási témája az új célzott terápiák hatásának vizsgálata a krónikus lymphocytás leukémia (CLL) klonális heterogenitására. Ez a kutatás a CLL-es betegek célzott kezelése kapcsán megjelenő mutációk jelentőségét és a mindennapi diagnosztikában való alkalmazásának lehetőségét vizsgálja.

 

 

 

 

 

 

Dr. Nagy Ákos
Ákos 2018 őszén csatlakozott doktori képzés keretein belül kutatócsoportunkhoz. PhD témája új terápiás célpontok azonosítása és nyomonkövetése folyadék-biopsziás mintákból folliculáris lymphomában (FL). Ennek a kutatásnak a célja FL-es betegek keringő, szabad DNS-éből FL-re jellemző génmutációk azonosítása és ezek felhasználásával molekuláris monitorozási rendszer kidolgozása FL-ben.

 

 

 

 

 

Dr. Aczél Dóra
Dóri 2018 ősze óta a kutatócsoportunk tagja. A labor munkájában, mint PhD hallgató vesz részt. Kutatásának célja a krónikus lymphocytás leukémia (CLL) genetikai hátterének mélyreható megismerése, különös tekintettel a legújabb célzott terápiákhoz asszociáltan megjelenő tér- és időbeli változásokra, klonális evolúciós folyamatokra.

 

 

 

 

 

 

Dr. Krizsán Szilvia
Szilvi 2018 őszén kezdte meg PhD tanulmányait. Doktori kutatási témája a follicularis lymphomák (FL) kialakulásában szerepet játszó genetikai eltérések vizsgálata valamint a mutációs profil és a klinikum alapján a betegség kórlefolyásának pontosabb meghatározására alkalmas klinikogenetikai rizikómodell megalkotása.

 

 

 

 

 

 

Korábbi PhD hallgatók

Marosvári Dóra

Dr. Marosvári Dóra
(közös témavezetés Dr. Reiniger Lillával)

Dóri 2014-ben kezdte PhD tanulmányait. Kutatási témája a primer központi idegrendszeri lymphomák kialakulásában szerepet játszó különböző jelátviteli útvonalak, valamint a krónikus lymphocytás leukémia (CLL) célzott terápiájában jelentőséggel bíró újonnan leírt genetikai eltérések vizsgálatát célozza. Védésének várható időpontja 2019 nyara.

 

 

 

Király Péter

Dr. Király Péter Attila

Péter 2013-2016 között volt kutatócsoportunk PhD hallgatója. Kutatási témája a familiáris myeloid daganatok esetében megismert csíravonalbeli genetikai eltérések analízisét foglalta magába. Péter sikeresen zárta tanulmányait, értekezését 2017 októberében védte meg.