Dr. Bödör Csaba

tudományos főmunkatárs

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

TDK hallgatóink rektori pályamunkáit díjazták

Nincs hozzászólás Hírek

 

65 hallgató vehetett át díjat rektori pályamunkájáért a Semmelweis Szalonban tartott ünnepélyes eredményhirdetésen. Az 1-3. helyezéseket és a dicséreteket Dr. Szél Ágoston rektor és Dr. Tímár József, az értékelő bizottság elnöke adták át a legkiválóbb pályázóknak.

 

Csoportunkból négy hallgató nyújtott be rektori pályámunkát az alábbi eredménnyel:

Fésüs Viktória (ÁOK, V.), A TP53 mutációk szerepe krónikus lymphocytás leukémiában, I. díj

Boha Zsófia (ÁOK, V.), Mieloproliferatíc neoplazmák integratív molekuláris analízise, II. díj

Rácz Réka (ÁOK, V.), Akut mieloid leukémia integratív genetikai analízise: IDH1 és IDH2 mutációk szerepe, Dicséret

Rupnik Zsuzsanna (ÁOK, V.), Új terápiás célpontok vizsgálata follicularis lymphomában: az EZH2, RRAGC, ATPV1B2 és ATP6AP1 gének mutációinak vizsgálata új generációs szekvenálással, Dícséret

 

Az eredményhirdetésről szóló összefoglaló az Egyetem honlapján olvasható