Dr. Bödör Csaba

tudományos főmunkatárs

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Új közleményünk a European Journal of Human Genetics-ben

Nincs hozzászólás Hírek

Munkacsoportunk új közleménye az Európai Humán Genetikai Társaság lapjában, a European Journal of Human Genetics májusi számában jelent meg.

A most közölt tanulmány egy familiáris akut myeloid leukémiában szenvedő családról szólt, ahol genom szintű vizsgálatokkal sikerült azonosítani az agresszív klinikai viselkedésért felelős genetikai eltéréseket négy érintett testvér esetében. Vizsgálatainkat a londoni Barts Cancer Institute kutatóival valamint a budapesti Szent László Kórház és a Heim Pál Gyermekkórház klimikusaival együttműködve végeztük. A közelmúltban csatlakoztunk egy nemzetközi konzorciumhoz is, amely a hasonló familiáris leukémia esetek összegyűjtését és részletes karakterizálását tűzte ki célul.