Dr. Bödör Csaba

tudományos főmunkatárs

Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Hallgatóink sikeres szereplése az idei Országos TDK konferencián

Nincs hozzászólás Hírek

TDK hallgatóink kiválóan szerepeltek az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2017. április 18-21.).
Előadásaikat összesen kettő I. és egy II. helyezéssel díjazták a pécsi rendezvényen.

 

Eredeményeink:

I. díj: Fésüs Viktória, ÁOK V., A TP53 defektus korszerű vizsgálata: A TP53 mutációanalízis jelentősége krónikus limfocitás leukémiában.

I. díj: Dr. Kiss Richárd, PhD hallgató (tavalyi OTDK kvalifikáció), A korai és mély molekuláris válaszok jelentősége a krónikus myeloid leukémia monitorozásában a tirozinkináz-gátlók korában. 

II. díj: Boha Zsófia, ÁOK V., JAK2 V617F és CALR variáns allélfrekvencia meghatározásának jelentősége myeloproliferatív neoplazmákban. 

Sok szeretettel gratulálunk a sikeres szerepléshez!